Święty Stanisław ze Szczepanowa

W Tygodniu Modlitw o Powołania obchodzimy Uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona Polski. Liturgia ukazuje go jako dobrego pasterza, który oddał życie za swoje owce. Święty Jan Paweł II nazwał go patronem ładu moralnego. O ten ład bowiem biskup Stanisław zabiegał, aż do przelania krwi, broniąc lud przed niesprawiedliwością i okrucieństwem króla Bolesława Śmiałego. U początku naszych dziejów Bóg, Ojciec ludów i narodów, ukazał nam przez tego świętego Patrona, że ład moralny, poszanowanie Bożego Prawa oraz słusznych praw każdego…

0
Read More

Trzeba, aby się wypełniło Pismo

Jezus Chrystus jest szczytem Bożego Objawienia. W Nim wypełniają się wszystkie zapowiedzi zbawcze. Starego Testamentu nie sposób zrozumieć bez Chrystusa. On sam pragnie wypełnić wszystko, co o Nim jest napisane w Prawie i u Proroków, także te zapowiedzi, które mówią o Jego cierpieniu i śmierci. Mówiąc do uczniów o tym, że jeden z nich Go zdradzi, zaznacza wyraźnie: trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Dobra Nowina o Jezusie jest prawdziwa,…

0
Read More

Chcemy ujrzeć Jezusa

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem (…). Powołaniem każdego z nas jest głosić swoim życiem Chrystusa, którego poznaliśmy i tylko Jego. On jest naszą drogą, prawdą, i życiem. W Nim Bóg objawił pełnię swojej zbawczej miłości do człowieka. Potrzeby są ogromne, bo i dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy chcą zobaczyć w nas Jezusa, jak owi Grecy, którzy niegdyś przyszli do…

0
Read More

Boży paradoks

Bóg działa w sposób zaskakujący. Odnosi zwycięstwo tam, gdzie po ludzku widać tylko porażkę. Krzyż, który był znakiem strasznej, haniebnej śmierci, stał się miejscem największego zwycięstwa w historii świata. Umierając na nim, Chrystus pokonał szatana, dokonał dzieła Odkupienia. A trzy dni później zmartwychwstał! Wydawać by się mogło, że jego uczniowie w Jerozolimie także ponieśli klęskę. Wybuchło prześladowanie, musieli uciekać, ulegli rozproszeniu. Ale właśnie dzięki temu zanieśli Ewangelię w nowe miejsca – do Fenicji, na Cypr i do Antiochii. Nie zaprzestali…

0
Read More

Zbawienie dla każdego

Wielbili Boga i mówili: «A więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli». Jesteśmy dziś świadkami ważnego momentu w dziejach młodego Kościoła. Ewangelia przekracza granice judaizmu. Pierwsi chrześcijanie, wywodzący się z judaizmu, byli skłonni ograniczać Bożą miłość tylko do członków Narodu Wybranego. Oni przecież na swoim ciele nosili znak przynależności do Boga – obrzezanie. Duch Święty jednak potrafi burzyć wszelkie mury. Doprowadzając Piotra na spotkanie z poganinem Korneliuszem, przekonuje go, że miłość Boża nie zna granic. Bóg nie ma…

0
Read More

Podążając za zwycięskim Pasterzem

Przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza. Dziękujemy Panu Jezusowi za Jego miłość do Owczarni, dla której oddał życie, aby owce miały życie, i miały je w obfitości. Tą Owczarnią jest Kościół, do którego zostaliśmy włączeni przez chrzest święty. Od tego momentu dokonuje się w naszym życiu to, co święty Piotr wyraził jednym zdaniem: Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych. Nawrócenie jednak to nie jednorazowy akt. To styl życia, właściwy uczniom Chrystusa: Uczyniwszy na wieki…

0
Read More

Królowa Polski

Stajemy dziś na Golgocie, pod krzyżem Chrystusa. Do każdego z nas Jezus, konając na krzyżu, kieruje swój testament: Oto Matka twoja. Od tego momentu Maryja staje się Matką Kościoła i naszą Matką. W krzyżu Chrystusa odnajdujemy również źródła królewskiej godności Maryi. Krzyż jest tronem Jej Syna, zwycięzcy śmierci, piekła i szatana. Maryja jest naszą Królową, bo jest Matką Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Pana i Zbawcy. Liturgia dzisiejsza oddaje jej cześć słowami pieśni zaczerpniętej z Księgi Judyty: Błogosławiona jesteś, córko, przez…

0
Read More

Dlaczego Mnie prześladujesz?

Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Co się wydarzyło pod Damaszkiem? Dokonało się tam, coś, co w konsekwencji sprawiło, że Ewangelia wyszła zdecydowanie poza granice świata żydowskiego. Najbardziej zagorzały prześladowca chrześcijan stał się Apostołem. Szaweł z Tarsu spotkał tam Jezusa i zrozumiał, że On żyje i cierpi w tych, których tak gorliwie zwalczał. To tam pod Damaszkiem są źródła Pawłowej nauki o Kościele, jako Mistycznym Ciele Chrystusa. My wszyscy przez chrzest święty zostaliśmy włączeni w Chrystusa, który teraz żyje w nas,…

0
Read More

Dar wiary

Uświadamiamy sobie dzisiaj, że wiara jest łaską. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym – mówi do nas Jezus. A historia dworzanina etiopskiego ukazuje wiarę, jako owoc działania Ducha Świętego. To On postawił we właściwym miejscu i czasie diakona Filipa, by ten doprowadził do wiary owego człowieka. Przeżywając radość Zmartwychwstania Pańskiego, podziękujmy za ten wielki dar wiary, dzięki któremu wyznajemy Jezusa jako naszego Pana i Zbawcę.…

0
Read More