Wiara to proces, trwający całe życie. Jego owocem jest głęboka osobowa więź, przyjaźń z Chrystusem, przenikająca całe życie człowieka. Dojrzała wiara zawiera w sobie trzy wymiary: akt wiary – wierzę w Boga, zaufanie – wierzę Bogu, ufam Mu, posłuszeństwo Bogu – pozwalam Bogu działać w moim życiu, prowadzić mnie przez życie.

W ten sposób życie chrześcijanina zostaje przeniknięte wiarą, nadzieją i miłością. Poznanie Boga, które na początku było jedynie aktem rozumu, stopniowo przeradza się w zażyłą bliskość z Nim, opartą na wzajemnej miłości.

Jesteśmy zaproszeni do budowania takiej głębokiej więzi z Chrystusem: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.

Do tej bliskości z Chrystusem uzdalnia nas Paraklet, Duch Święty. On pragnie wyznawać naszymi ustami i naszym życiem: Panem jest Jezus!