Piotr wiedział, że jak Naród Wybrany wywodził się od dwunastu synów Izraela, tak Kościół – Nowy Lud Boży zaczyna się od dwunastu Apostołów. Stąd jego decyzja o uzupełnieniu Kolegium Apostolskiego, po zdradzie i śmierci Judasza.

Dzisiejsze Święto przypomina nam w szczególny sposób o tym, że Kościół jest apostolski. Trwa w nim wiara apostolska, a biskupi są następcami Apostołów. Dlatego warto wracać do początków Kościoła, do wiary tych, których Jezus wybrał na Apostołów. Umacniać się świadectwem tych, którzy pierwsi głosili Chrystusa zmartwychwstałego.

Jakie było to nauczanie apostołów? Co objawił im Chrystus? – pisał Tertulian – Powiedziałbym, że nie należy szukać inaczej jak przez te same kościoły, które apostołowie osobiście założyli, głosząc naukę głosem i pismem. Jeśli to jest prawdą, to niezaprzeczalnie każda nauka, która jest zgodna z tymi apostolskimi kościołami, matkami i źródłami wiary, powinna być uważana za prawdziwą, ponieważ zawiera to, co kościoły otrzymały od apostołów Chrystusa, a Chrystus od Boga.

Świadectwo pierwszych gmin chrześcijańskich, to przede wszystkim paschalna radość i wzajemna miłość, zgodnie z nakazem Jezusa: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Trzeba do tego wracać. Miłość wzajemna to znak naszej chrześcijańskiej tożsamości i świadectwo, że Chrystus Zmartwychwstały żyje w nas.