Zanim wyruszymy

Sierpień to tradycyjnie czas pielgrzymowania pieszego na Jasną Górę. Warto sobie uświadomić, że przygotowanie i prowadzenie pieszej pielgrzymki wymaga współpracy wielu różnych służb pielgrzymkowych. Dla nich to czas podwójnego trudu. Niektóre służby podejmują swoją pracę na długo przed wyruszeniem pielgrzymki. Opowiem o ich pracy na przykładzie Pielgrzymki Janowskiej.

Już kilka tygodni po zakończeniu pielgrzymki organizowane jest spotkanie pielgrzymów, które jest okazją do podzielenia się wrażeniami ze wspólnego wędrowania. Także w tym czasie wysyłamy do księży proboszczów i innych osób, które nas przyjmowały specjalne podziękowania. Potem otrzymują oni od nas także życzenia na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Organizowane są także świąteczne spotkania pielgrzymów.

A po Wielkanocy zaczynają się już bezpośrednie przygotowania do kolejnej pielgrzymki. W porozumieniu z przewodnikami pozostałych kolumn pielgrzymkowych w naszej diecezji wybieramy hasło i tematykę kolejnych rekolekcji w drodze, a następnie przygotowywany jest podręcznik ze szkicami konferencji na każdy dzień pielgrzymki.

Przygotowujemy także plakaty i różne materiały promujące piesze pielgrzymki. W Janowie Lubelskim wielkim zaangażowaniem wykazuje się tutaj Pan Józef Łukasiewicz, człowiek niepełnosprawny, kiedyś pielgrzym, a dziś pielgrzym duchowy, któremu przy tej okazji składam serdeczne podziękowania. To on przygotowuje wszystkie materiały graficzne dla naszej Janowskiej Pielgrzymki. W tym czasie projektujemy i zamawiamy także różne gadżety takie jak: plakietki, chusty, identyfikatory, koszulki i różne drobiazgi.

Oczywiście materiały pielgrzymkowe trzeba też dostarczyć do parafii, z których pochodzą nasi pielgrzymi.

Już pod koniec maja trzeba także zgłosić planowaną pielgrzymkę do wojewody podając dokładną jej trasę. Pod koniec czerwca z kolei trzeba zrobić objazd trasy i dokonać ewentualnych korekt,  np. z powodu remontów dróg. To jest też czas kompletowania służb pielgrzymkowych: porządkowej, medycznej, muzycznej, kwatermistrzowskiej i transportu.

Wreszcie w lipcu Sekretariat Pielgrzymki rozpoczyna zapisy pielgrzymów. Konieczne jest również zaopatrzenie pielgrzymki w potrzebne leki i środki opatrunkowe. Niezbędna jest też woda mineralna.

W końcu w ostatnich dniach samochody służb są oznaczane specjalnymi naklejkami, a mający podjąć na pielgrzymce poszczególne posługi otrzymują dodatkowe identyfikatory, by byli łatwo rozpoznawalni wśród pielgrzymów.

Każda służba podejmuje też swoje przygotowania. Kierowcy sprawdzają samochody, grupy muzyczne ćwiczą, grupy medyczne kompletują leki i środki opatrunkowe itd. Tych przygotowań jest tak dużo, że jeszcze w przeddzień wyruszenia służby pracują i to zwykle do późnego wieczora.

A rano wyruszamy, by podjąć kolejne obowiązki, a wszystko po to, by pielgrzymi mogli wędrować bezpiecznie, zdrowo, radośnie i z pożytkiem dla ducha.

Piotrkowice, 7 VIII 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *