Bezradność Jezusa

Tego dnia Jezus był, tak po ludzku, całkiem bezradny. Od jakiegoś czasu ukrywał się ze swymi uczniami na wsi, bo wiedział, że faryzeusze już postanowili skazać Go na śmierć. Nie mógł już jawnie nauczać, czynić cudów. I jeszcze ten lęk… Wiedział bowiem, co Go czeka. Ewangeliści opisując modlitwę w Ogrójcu piszą, że Jezus odczuwał trwogę, pocił się krwawymi łzami. Ten lęk był z Nim zapewne już wcześniej. Zwykle jest tak, że strach paraliżuje, odbiera siły i zapał do działania. Jezus…

0
Read More

Wyjątkowy Wielki Post

Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Jezus zawsze był posłuszny swojemu Ojcu. Wielokrotnie podkreślał, że przyszedł na ziemię, by wypełnić posłannictwo, jakie otrzymał od Ojca. Wszystko, co mówił i czynił, było ukierunkowane na wypełnienie Bożego planu zbawienia, dzieła odkupienia rodzaju ludzkiego. W to posłuszeństwo wpisana była zgoda na cierpienie i śmierć na krzyżu. Zgoda na pojmanie i niesprawiedliwy wyrok, na ubiczowanie, wyszydzenie i ukrzyżowanie. Zgoda na odrzucenie i samotność . Jakże przejmująca była Jego modlitwa na krzyżu: Boże…

0
Read More

Zostańmy w domach!!!

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego zagrożenia i obowiązujące w tym zakresie prawo państwowe jesteśmy zobowiązani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń odpowiednich władz. Chodzi o naszą odpowiedzialność za życie własne i innych. Odpowiedzialność ta ma na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie bezpośrednich kontaktów pomiędzy ludźmi. Wobec powyższego: ·        Przypominamy o obowiązującej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej według wcześniejszych ustaleń. Nikt nie zaciągnie z tego powodu grzechu. ·        Do odwołania zawieszamy wspólne sprawowanie w…

0
Read More

Życzenia Świąteczne

Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.(Łk 2, 10-11) Boże Narodzenie to nie tylko wydarzenie sprzed ponad 2000 lat. To fakt, który dokonuje się także dzisiaj. Właśnie teraz Jezus – Wcielone Słowo Boga przychodzi do nas z darem zbawienia. W Eucharystii rodzi sięna ołtarzach całego świata. Ten cud dokonuje się również w naszych sercach zawsze, kiedy przyjmujemy Jezusa w Komunii Świętej. Niech…

0
Read More

Piątek trzynastego – o przesądach i zabobonach

Dzisiejszy dzień jest dobrą okazją, by przestrzec przed wiarą w zabobony. Ich obecność w życiu współczesnego człowieka jest przejawem ukrytego pogaństwa. Trudno to zrozumieć w kraju od ponad 1050 lat chrześcijańskim. To wiele mówi o naszej wierze. W różnych zabobonach i przesądach kryje się lęk przed siłami zła i tym wszystkim, nad czym człowiek nie ma kontroli. W takich praktykach można odnaleźć echa pierwotnych form kultu, mających za cel obłaskawienie tych wszystkich sił, które człowiekowi zagrażały. A przecież to chrześcijaństwo,…

0
Read More

Dobre pragnienia

Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Liturgia dzisiejszej niedzieli ukazuje Boga jako miłosiernego Ojca, który kocha swoje dzieci, pragnie ich szczęścia, dlatego prowadzi ich po drogach nawrócenia ku pełni życia. Każdego dnia powinniśmy sobie uświadamiać, że nasze życie jest w ręku Boga. Bez Jego miłości nie istnielibyśmy. Potrzebujemy Go. Dlatego potrzebujemy nawrócenia – nieustannego powracania do Niego, otwierania się na nowo na Jego życiodajną miłość. To życie stało…

0
Read More