Spór w pierwotnym Kościele został rozstrzygnięty. Apostołowie i starsi postanowili nie nakładać na pogan, przyjmujących chrześcijaństwo, ciężarów Starego Prawa. Najważniejsze, by pokochali jedynego, prawdziwego Boga ponad wszystko. Bóg jest Miłością. Chodzi tylko o to, by chronić swoje serce od tego wszystkiego, co nas na tę Miłość zamyka.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję – mówi dziś do nas Jezus. To jest prawdziwy sens przykazań. One stoją na straży naszej wolności i uczą nas kochać Boga i drugiego człowieka.

Miłość domaga się wolności. Miłość zawsze jest wolnym wyborem. Taką miłość ukazał Chrystus, kiedy dobrowolnie oddał za nas życie na krzyżu: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Czy jestem gotowy odpowiadać na tę zbawczą miłość Chrystusa całym swoim życiem? Czy moje serce jest wolne, by kochać Boga i bliźniego?

Pan Jezus nazwał nas swymi przyjaciółmi. To wielka godność, ale też wielkie zobowiązanie.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał.