Być znakiem sprzeciwu

Przyjdzie (…) chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Prorocza zapowiedź św. Pawła wydaje się zdumiewająco prawdziwa. To trafna charakterystyka obecnych czasów. Znaleźliśmy się bowiem w sytuacji zmasowanego ataku na wszystkie te wartości, które stanowią podstawę naszej cywilizacji. Zło nazywa się dobrem, dewiację normalnością, a grzech cnotą i obowiązującą normą postępowania. Niestety, te niebezpieczne…

0
Read More

Prawda o Jezusie

Wiara jest łaską, ziarnem zasianym przez Boga na glebie naszych serc. Trzeba ten zasiew pielęgnować, rozwijać go i pomnażać. Dorastamy do tej odpowiedzialności dzięki wierze Kościoła i tych, którzy nas inspirują i poprzedzają, są naszymi przewodnikami w wierze, jak Paweł dla Tymoteusza. W ten sposób wszyscy razem kroczymy za Chrystusem, naśladujemy Go i staramy się do Niego upodobnić. Chrześcijanin to człowiek należący do Chrystusa. Czytana dziś Ewangelia prowokuje jednak do postawienia pytania, kim jest ten Jezus, w którego wierzymy i…

0
Read More

Najcenniejsza Ofiara

Ofiara to ważny element charakteryzujący relację człowieka z Bogiem. Ludzie od dawien dawna pragnęli składać Bogu różne dary, które miały za zadanie oddanie Bogu czci, przebłaganie Go lub okazanie Mu wdzięczności. W Starym Testamencie składano ofiary ze zwierząt, które zabijano i spalano na ołtarzu, ale także ofiary z pokarmów roślinnych, jak chleby czy oliwa. Taką funkcję pełnił również wonny dym drogocennego kadzidła. Już w księgach Starego Testamentu dostrzeżono jednak niedoskonałość tych ofiar. Taka jest wymowa Psalmu 40, który poucza, że…

0
Read More

Nie wstydź się świadectwa!

Poruszająca jest zachęta, jaką święty Paweł kieruje do Tymoteusza, którego ustanowił biskupem w Efezie: przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego (…), lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!  To jest także zachęta i napomnienie dla wszystkich kapłanów. Dzisiaj również pójście za głosem Chrystusa i…

0
Read More

Na granicy światów

Oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Święty Piotr nawiązuje do tego, co było bardzo charakterystyczne dla postawy pierwszych chrześcijan. Oni naprawdę oczekiwali powtórnego przyjścia Pana Jezusa oraz nowego nieba i nowej ziemi, czasem wpadając w przesadę i zaniedbując troskę o sprawy doczesne. Chrześcijanin to człowiek żyjący pomiędzy dwoma światami – doczesnym i wiecznym. Żyjąc i pracując tu na ziemi, jest świadkiem nadziei, ukazującym nowy,…

0
Read More

Nowa Ewa

Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Wszyscy jesteśmy dziećmi pierwszej Ewy. Każdy na swój sposób doświadcza w życiu udziału w jej dziedzictwie. Naszą sytuację trafnie zdiagnozował św. Paweł, wyznając w Liście do Rzymian: Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli…

0
Read More

Duch Święty w naszym życiu

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest dobrym momentem, by przyjrzeć się obecności i znaczeniu Ducha Świętego w historii zbawienia. To pozwoli nam zrozumieć, jak bardzo potrzebujemy Go również w naszym życiu. Już na samym początku Księgi Rodzaju autor natchniony stwierdza, że Duch Święty był obecny w dziele stworzenia świata: Duch Boży unosił się nad wodami (Rdz 1, 2). Duch Święty jest obecny także na początku Nowego Testamentu. W momencie Zwiastowania Archanioł Gabriel oznajmia Maryi, że Bóg wybrał ją na Matkę swojego Syna…

0
Read More

Wigilia Zesłania Ducha Świętego – Duch, który jednoczy

Dobrze znamy historię pychy i głupoty budowniczych wieży Babel. Ta budowla, mająca sięgać nieba, jest symbolem bluźnierczego pragnienia, by być na równi z Bogiem. Ta historia jest ciągle żywa. Wciąż są ludzie, którzy w swej pysze stawiają się na równi z Bogiem. Depczą Jego Prawo, zło nazywając dobrem i czyniąc je obowiązującą normą postępowania. W swoim szaleństwie posuwają się nawet do uzurpowania sobie prawa do decydowania o ludzkim życiu. Ich ręce zbrukane są krwią milionów bezbronnych istot ludzkich – nienarodzonych…

0
Read More

Ty pójdź za Mną

Kończy się w liturgii okres wielkanocny a wraz z nim cykl czytań z Dziejów Apostolskich, przedstawiających życie pierwotnego Kościoła. Umocnieni świadectwem Apostołów i pierwszych uczniów, wrócimy do codzienności. Warto w takim momencie zapytać, jak powinna wyglądać ta codzienność chrześcijańskiego życia. Poszukując odpowiedzi w dzisiejszych tekstach liturgicznych, warto zwrócić uwagę na słowa, które Jezus kieruje do Piotra: Ty pójdź za Mną! Życie chrześcijanina to wytrwałe podążanie za Chrystusem, drogą Jego Ewangelii. Ten wymóg Jezus stawia wszystkim swoim uczniom. Świadczyć o Chrystusie…

0
Read More