Homilia z 20 I 2013 r.

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”

Drodzy Siostry i Bracia!

Zakończyliśmy w liturgii okres Bożego Narodzenia. Czas ten przypomniał nam po raz kolejny, że Bóg stał się jednym z nas. Objawił się człowiekowi w Jezusie Chrystusie, Wcielonym Słowie Bożym. W Uroczystość Epifanii – Objawienia Pańskiego wspominaliśmy moment, w którym Bóg, po raz pierwszy, objawił się poganom, Mędrcom ze Wschodu. W Niedzielę Chrztu Pańskiego pielgrzymowaliśmy duchowo nad Jordan, gdzie, także po raz pierwszy, dokonało się objawienie Trójcy Przenajświętszej. Natomiast dzisiaj Kościół zaprasza nas do Kany Galilejskiej, na wesele. Jest rzeczą znamienną, że właśnie tam Jezus, którego Izajasz zapowiada jako Oblubieńca, przychodzącego do Swej Oblubienicy, dokonał pierwszego cudu, objawił się jako Bóg wszechmogący.

Dla Nowożeńców, którzy Go zaprosili na swoje gody, ta Obecność Jezusa okazała się błogosławioną Obecnością. Ich szczęście było bowiem zagrożone. Zabrakło wina. Znaleźli się o krok od towarzyskiego skandalu. Na całe lata mogli stać się obiektem żartów i kpin. I w takim momencie Chrystus objawił Swą Boską Moc. Przemienił wodę w wino. Radość Nowożeńców została ocalona. Wesele mogło trwać dalej.

Ale Jezus nie dokonał tego z własnej inicjatywy. Troskę na twarzach nowożeńców z Kany, jako pierwsza, dostrzegła Maryja.
To Ona przyszła z tym do Syna. Zaufała Mu i dlatego zwróciła się do sług: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. I właśnie ci słudzy, którzy posłusznie wypełnili polecenie Chrystusa, stali się pierwszymi świadkami Jego cudu.

Drodzy Siostry i Bracia!

To, co wydarzyło się w Kanie Galilejskiej trwa nadal. Jak pisze ks. Roman Rogowski w książce „I poszła z pospiechem w góry”: „Maryja jako Matka ludzi zwraca się do Syna w imieniu swoich dzieci, a potem do dzieci z tym samym poleceniem: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. I jeżeli tylko to zrobią, następują cuda, często większe niż
w Kanie”.

Zauważmy, że Jezus dokonuje cudu, nie dla pojedynczej osoby, ale dla wspólnoty. Przemieniając wodę w wino pomnaża radość wszystkich – nowożeńców i gości. Także Św. Paweł zauważa w swym Pierwszym Liście do Koryntian, że Duch Święty „objawia się wszystkim dla wspólnego dobra”.

Maryja poleca nam dzisiaj: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Syn”. A Jezus zwraca się do nas przede wszystkim z tym najważniejszym przykazaniem, z wezwaniem do miłości: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem!”. Przeżywamy kolejny  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego hasłem są słowa zaczerpnięte z Księgi Proroka Micheasza: „Czego Bóg od nas oczekuje?” W tym czasie mamy odkrywać, jak konkretnie, w naszej sytuacji, wypełniać to Chrystusowe przykazanie miłości, bo właśnie miłość buduje jedność z Bogiem i między nami wzajemnie. Św. Ignacy Antiocheński pisał w swym Liście do Efezjan: „W jednomyślności i zgodnej miłości wznosi się pieśń ku chwale Jezusa Chrystusa. Każdy z was niechaj stanie się członkiem takiego chóru, abyście jednomyślni zgodą, podejmując harmonijnie melodię Bożą jednym głosem, śpiewali Ojcu przez Jezusa Chrystusa. Wtedy wysłucha was i pozna po dobrych waszych czynach, że należycie do Jego Syna. Trwajcie przeto w nienaruszonej jedności, abyście mieli trwałe uczestnictwo w Bogu”.

Drodzy Siostry i Bracia!

Będziemy zjednoczeni, jako uczniowie Chrystusa, gdy będziemy posłuszni Jego woli, zaufamy Jego Miłości. Wtedy też doświadczymy cudów tej Miłości w naszym życiu. Do tego właśnie wzywa nas Maryja, nasza Matka.

Pozwólcie, że na koniec przywołam słowa Bł. Jana Pawła II wypowiedziane do młodych Polaków na Jasnej Górze 6 czerwca 1979 roku: „Podczas uczty w Kanie Galilejskiej Maryja prosiła swego Syna o pierwszy znak dla nowożeńców i gospodarzy. Niech nie przestaje ta sama Matka prosić za wami, […], aby w was okazywał się znak nowej obecności Chrystusa w dziejach.

Wy zaś, moi drodzy, zapamiętajcie dobrze te słowa, jakie również Matka Chrystusa wypowiedziała w Kanie Galilejskiej, zwracając się do ludzi, którzy mieli napełnić stągwie wodą. Powiedziała im, wskazując na swego Syna: Cokolwiek wam rzecze, czyńcie! (por. J 2, 5).

I dzisiaj mówi to samo.

Przyjmijcie te słowa.

Zapamiętajcie je.

Wypełnijcie je!” Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *