Paschalna miłość – Miłosierdzie

Niedziela Bożego Miłosierdzia. Święto ustanowione na prośbę samego Jezusa, przekazaną św. Siostrze Faustynie Kowalskiej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia – Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki, daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jest to także – z woli Bożej – dzień szczególnej łaski dla wszystkich dusz, a szczególnie dla grzeszników, którzy najbardziej miłosierdzia Bożego potrzebują. Święto Miłosierdzia – mówił Pan Jezus – wyszło z wnętrzności Moich dla pociechy świata całego (Dz. 299).…

0
Read More

Odwaga świadków

Co czuła Maria Magdalena, gdy przybiegła z wielką radością do Apostołów, by im oznajmić, że widziała żywego Jezusa, a oni jej nie uwierzyli? Co czuli owi dwaj uczniowie, którzy na drodze do wsi ujrzeli Zmartwychwstałego, w tym momencie, kiedy ich radość spotkała się z powątpiewaniem i niewiarą pozostałych uczniów? Ryzyko niezrozumienia i odrzucenia jest wpisane w powołanie świadków Chrystusa. Apostołowie uwierzyli dopiero, gdy sami ujrzeli Zmartwychwstałego. Zostali przez niego skarceni za upór i brak wiary wobec tych, którzy zaświadczyli, że…

0
Read More

W imię Jezusa

Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu, po uzdrowieniu chromego, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. Oburzenie saduceuszów. Oni nie wierzyli w zmartwychwstanie. Nie chcieli słyszeć o tym, że Jezus powstał z martwych. Nie przekonał ich pusty grób. Nie przekonały ich też słowa Apostołów ani radość uzdrowionego w imię Jezusa. Apostołów to…

0
Read More

Świadkowie Zmartwychwstałego

Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. W tych słowach, które Jezus kieruje do swoich uczniów, jest zawarta istota powołania chrześcijańskiego. Chrześcijanin to świadek Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. To świadectwo zaczyna się od spotkania ze Zmartwychwstałym. Spotkania, które prowadzi do przemiany życia, rodzi więź, przyjaźń z Jezusem. Świadkiem staję się wtedy, gdy mogę powiedzieć: znam Go, spotkałem Go, On…

0
Read More

Zrezygnować z własnych oczekiwań

 A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela.  Jak widać, uczniowie mieli swój pomysł na Mesjasza. Marzyli, że będzie On przywódcą, który wyzwoli Izraelitów spod panowania rzymskiego. Zapewne myśleli już o stanowiskach, jakie otrzymają w Jego królestwie. Teraz ich nadzieje zostały pogrzebane. Wszystko było skończone. Nie przekonał ich pusty grób, ani opowiadanie kobiet o spotkaniu aniołów, którzy oznajmili, że Jezus żyje. To wszystko budziło jedynie przerażenie. Podróż do Emaus to był ich powrót do dawnego życia. Właśnie tu…

0
Read More

Paschalny styl życia

Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.  Te słowa to część katechezy, którą Piotr skierował do Żydów w dniu Pięćdziesiątnicy. Ukazują one paschalny styl życia uczniów Chrystusa. Wszyscy przyjęliśmy sakrament chrztu świętego, który dał nam udział w owocach Odkupienia. Jest to zarazem wezwanie do codziennego nawracania się, czyli umierania dla grzechu. Zmartwychwstać może tylko ten, kto umarł, a zatem to codzienne umieranie dla siebie,…

0
Read More

Życzenia Świąteczne

Pan rzeczywiście zmartwychwstał. To jest nasza wiara. To jest także nasza nadzieja i nasz program. I my również w Nim mamy prawo do zmartwychwstania i życia. (Święty Jan Paweł II, Homilia z 3 maja 1981 r.) Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest fundamentem naszej wiary i źródłem chrześcijańskiej nadziei. Jesteśmy wezwani, by nieść światu to radosne orędzie, które mówi, że On żyje! Zmartwychwstał, jako pierwszy z umarłych (por. 1Kor 15, 20). Mamy ukazywać nadzieję, tak bardzo różną od tej, którą może dać…

0
Read More

Cisza

Zapanowała cisza. Ta niezwykła Wielka Sobota jest nią wypełniona. Nie ma gwaru tych, którzy przyszli do świątyni ze święconką. Nie słychać komend strażaków, trzymających wartę przy Grobie Pańskim, nie ma ministrantów przygotowujących liturgię. Cicho, jak wtedy 2000 lat temu. Może to wszystko jest po to, byśmy po raz pierwszy tak głęboko przeżyli tę ciszę Wielkiej Soboty? Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo…

0
Read More

Samotność Jezusa

Cisza Wielkiego Piątku. Dopełnił się dramat męki i śmierci Zbawiciela. Skończyło się Jego samotne cierpienie. Od początku swej męki Jezus był osamotniony. Kiedy przeżywał trwogę konania w Ogrójcu, modląc się: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty (Mt 26, 39), Jego najbliżsi uczniowie spali. Potem było jeszcze gorzej. Na widok kohorty i strażników, uczniowie uciekli, zostawiając swego Mistrza samego wobec oprawców. Jakże samotnie musiał się czuć Jezus wobec nienawiści…

0
Read More