Homilia z 22 IX 2013 r.

O wierności

Drodzy Siostry i Bracia!

Historia ludzkości pokazuje, że człowiek nie potrafi doskonale korzystać z daru wolności. Biblia podpowiada nam, że to skażenie grzechem pierworodnym stanowi istotną barierę do przyjęcia i najwłaściwszego wykorzystania daru wolności. Już od pierwszej chwili, gdy człowiek pomylił się w swoim wyborze wypowiadając nieposłuszeństwo Bogu wpadając w zasadzkę szatana, Stwórca ma gotowy plan naprawienia tego, co zło zniszczyło w Jego stworzeniu. Boży zamysł prowadzi ludzi poprzez bolesne doświadczenia, które są skutkiem pierwszego nieposłuszeństwa. Kolejne biblijne obrazy – dziś we fragmencie Księgi Amosa – pokazują, jak dalece człowiek może odejść nie tylko od Boga, ale porzucić zwykłą ludzką sprawiedliwość i uczciwość. Poprzez Proroka Bóg przypomina, że nie zapomni o tych wszystkich, którzy zostali pokrzywdzeni, a szczególnie o tych, którzy stali się siewcami zakłamania, wyzysku i krzywdy swoich bliźnich.

Drodzy Siostry i Bracia!

Dziś nadal ludzie nadużywają swojej wolności krzywdząc przy tym drugiego człowieka. Patrząc na nasz Naród nie sposób nie zauważyć ogromu nieuczciwości w całym życiu społecznym, poczynając od zwykłych prostych ludzi aż po tych, którzy sprawują władzę. Przez całe lata zniewolenia naszej Ojczyzny oszustwa i kombinowanie tłumaczyliśmy walką z zaborcą, okupantem, walką z systemem. Dziś, kiedy jesteśmy narodem wolnym i niepodległym, nieuczciwość nie zniknęła z naszego życia stając się naszą kolejną wadą narodową. Dopóki w naszym kraju będzie kwitła nieuczciwość, dopóty będziemy krajem słabym, nieliczącym się na arenie międzynarodowej i borykającym się z różnymi problemami społecznymi i gospodarczymi. W jednym z filmów Marka Koterskiego jest taka dramatyczna scena, w której posłowie w Sejmie kłócąc się rozrywają polską flagę ciągnąc każdy w swoją stronę. To jest bardzo sugestywny obraz naszej rzeczywistości. Obraz naszej rozkradanej Ojczyzny. Wszelka nieuczciwość jest grzechem! I nie można mówić, że przecież wszyscy tak robią, że tych parę litrów paliwa przywłaszczone ze służbowego samochodu to żadna kradzież, że ta śrubka ukradziona z zakładu to drobiazg, bo z drobiazgów życie się składa. Słuchajmy dobrze dzisiejszej Ewangelii: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie”.

Dzisiejszą Ewangelię, przypowieść o nieuczciwym rządcy trzeba właściwie zrozumieć. To nie jest pochwała oszustwa. Pan nie pochwalił nieuczciwego rządcy za jego nieuczciwość – za to pozbawił go zarządu- lecz za jego roztropność, która kazała mu naprawić krzywdę wyrządzoną dłużnikom swego pana. Właśnie roztropność jest centrum dzisiejszej Ewangelii. Chrześcijańska roztropność, która każe nam pamiętać, że kiedyś przyjdzie nam zdać sprawę ze swego życia. Ta przypowieść o nieuczciwym zarządcy pokazuje nam jak łatwo jest się pogubić, szczególnie wtedy, gdy powierzone nam zostało jakieś dobro. I tu nie chodzi tylko o pieniądze, beczki oliwy czy korce pszenicy. Dobrem, które zostało nam powierzone jest nasze człowieczeństwo, małżeństwo, rodzina, dzieci, wspólnoty, w których żyjemy, państwo, Kościół, kapłaństwo…

Korzystajmy roztropnie z daru wolności, który został nam dany. Pamiętajmy ostrzeżenie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Żaden sługa nie może dwom panom służyć. (…) Nie możecie służyć Bogu i mamonie”. I nie kierujmy się w naszych wyborach doczesnymi, chwilowymi korzyściami, ale miłością Boga, który pragnie nas wszystkich doprowadzić do radości i chwały nieba.

I jeszcze jedno. Módlmy się za naszą Ojczyznę, by stała się krajem ludzi uczciwych i pracowitych. Zgodnie z prośbą św. Pawła módlmy się za sprawujących władzę w naszym kraju, bo to Bóg jest naszym Panem i Królem i w Jego ręku są losy świata i naszego Narodu. Boże, Ojcze nasz, za Błogosławionym Janem Pawłem II pragniemy po raz kolejny wołać: „Niech stąpi Duch Święty i odnowi oblicze ziemi! Tej Polskiej Ziemi. Amen!

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *