Najcenniejsza Ofiara

Ofiara to ważny element charakteryzujący relację człowieka z Bogiem. Ludzie od dawien dawna pragnęli składać Bogu różne dary, które miały za zadanie oddanie Bogu czci, przebłaganie Go lub okazanie Mu wdzięczności. W Starym Testamencie składano ofiary ze zwierząt, które zabijano i spalano na ołtarzu, ale także ofiary z pokarmów roślinnych, jak chleby czy oliwa. Taką funkcję pełnił również wonny dym drogocennego kadzidła. Już w księgach Starego Testamentu dostrzeżono jednak niedoskonałość tych ofiar. Taka jest wymowa Psalmu 40, który poucza, że…

0
Read More

Nie wstydź się świadectwa!

Poruszająca jest zachęta, jaką święty Paweł kieruje do Tymoteusza, którego ustanowił biskupem w Efezie: przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego (…), lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!  To jest także zachęta i napomnienie dla wszystkich kapłanów. Dzisiaj również pójście za głosem Chrystusa i…

0
Read More

Na granicy światów

Oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Święty Piotr nawiązuje do tego, co było bardzo charakterystyczne dla postawy pierwszych chrześcijan. Oni naprawdę oczekiwali powtórnego przyjścia Pana Jezusa oraz nowego nieba i nowej ziemi, czasem wpadając w przesadę i zaniedbując troskę o sprawy doczesne. Chrześcijanin to człowiek żyjący pomiędzy dwoma światami – doczesnym i wiecznym. Żyjąc i pracując tu na ziemi, jest świadkiem nadziei, ukazującym nowy,…

0
Read More

Nowa Ewa

Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Wszyscy jesteśmy dziećmi pierwszej Ewy. Każdy na swój sposób doświadcza w życiu udziału w jej dziedzictwie. Naszą sytuację trafnie zdiagnozował św. Paweł, wyznając w Liście do Rzymian: Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli…

0
Read More

Duch Święty w naszym życiu

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest dobrym momentem, by przyjrzeć się obecności i znaczeniu Ducha Świętego w historii zbawienia. To pozwoli nam zrozumieć, jak bardzo potrzebujemy Go również w naszym życiu. Już na samym początku Księgi Rodzaju autor natchniony stwierdza, że Duch Święty był obecny w dziele stworzenia świata: Duch Boży unosił się nad wodami (Rdz 1, 2). Duch Święty jest obecny także na początku Nowego Testamentu. W momencie Zwiastowania Archanioł Gabriel oznajmia Maryi, że Bóg wybrał ją na Matkę swojego Syna…

0
Read More

Wigilia Zesłania Ducha Świętego – Duch, który jednoczy

Dobrze znamy historię pychy i głupoty budowniczych wieży Babel. Ta budowla, mająca sięgać nieba, jest symbolem bluźnierczego pragnienia, by być na równi z Bogiem. Ta historia jest ciągle żywa. Wciąż są ludzie, którzy w swej pysze stawiają się na równi z Bogiem. Depczą Jego Prawo, zło nazywając dobrem i czyniąc je obowiązującą normą postępowania. W swoim szaleństwie posuwają się nawet do uzurpowania sobie prawa do decydowania o ludzkim życiu. Ich ręce zbrukane są krwią milionów bezbronnych istot ludzkich – nienarodzonych…

0
Read More

Ty pójdź za Mną

Kończy się w liturgii okres wielkanocny a wraz z nim cykl czytań z Dziejów Apostolskich, przedstawiających życie pierwotnego Kościoła. Umocnieni świadectwem Apostołów i pierwszych uczniów, wrócimy do codzienności. Warto w takim momencie zapytać, jak powinna wyglądać ta codzienność chrześcijańskiego życia. Poszukując odpowiedzi w dzisiejszych tekstach liturgicznych, warto zwrócić uwagę na słowa, które Jezus kieruje do Piotra: Ty pójdź za Mną! Życie chrześcijanina to wytrwałe podążanie za Chrystusem, drogą Jego Ewangelii. Ten wymóg Jezus stawia wszystkim swoim uczniom. Świadczyć o Chrystusie…

0
Read More

Egzamin z miłości

Jesteśmy dziś świadkami niezwykłego dialogu Pana Jezusa z Szymonem Piotrem nad Jeziorem Galilejskim. Stawiając trzy razy pytanie o miłość, Pan Jezus dał Piotrowi szansę na uzdrowienie ich wzajemnej relacji. Piotr zrozumiał to, gdy Chrystus po raz trzeci zapytał: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Pomyślał wtedy o tym, co wydarzyło się w Wielki Piątek. Ze smutkiem przypomniał sobie, że tego dnia trzykrotnie zaparł się Mistrza. Dostrzegł szansę, jaką teraz otrzymał i z wielką pokorą odpowiedział Jezusowi: Panie, Ty wszystko wiesz,…

0
Read More

Aby wszyscy stanowili jedno

Pawłowe nauczanie o zmartwychwstaniu umarłych wywołało niemały spór w Sanhedrynie. Ten spór trwa po dzień dzisiejszy, choć jego przedmiotem jest nie tyle nasze zmartwychwstanie, co osoba Jezusa zmartwychwstałego. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani, by świadczyć swoim życiem, że On żyje. Na przekór tym wszystkim, którzy pragną jego śmierci. W Nim my również mamy prawo do zmartwychwstania i życia bez końca. Jesteśmy świadkami tej nadziei, której źródło bije z pustego grobu Chrystusa. Wielu ludzi chce ujrzeć Jezusa w życiu Jego uczniów. I…

0
Read More