Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani; a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

Bez mocy Ducha Świętego nie ma chrześcijańskiego świadectwa. To jest Jego dzieło: Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus» (1 Kor 12, 3).

Trzeba się narodzić z wody i z Ducha, żeby stać się świadkiem żyjącego Pana.