Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich.

Świadectwo pierwszych chrześcijan to nie tylko słowa, ale także przykład życia. Chrystusa głosi się najpiękniej językiem miłości. Miłość jest przecież pierwszym i największym prawem Jego Królestwa.

Spełniając uczynki miłości, śpiewamy Chrystusowi najpiękniejszą pieśń chwały:

Pan Bóg króluje, pełen majestatu!