Wschodzące Słońce

A ty, dziecię, zwać się będzieszprorokiem Najwyższego,gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;Jego ludowi dasz poznać zbawienieprzez odpuszczenie grzechów, Dzięki serdecznej litości naszego Boga,z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,by oświecić tych,co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,aby nasze kroki skierować na drogę pokoju (Łk 1, 76 – 79). Bóg wypełnia swoje obietnice. Noc się kończy. Nadchodzi świt. Na Wschodzie widać już poranne zorze. Niebawem wzejdzie Słońce. Nasza radość wzrasta. Niech blask z wysoka Wschodzącego Słońca rozświetli nasze serca.…

0
Read More

Bóg jest łaskawy

Razem ze św. Elżbietą i Zachariaszem cieszymy się dzisiaj narodzinami ich syna. Wraz z nimi wysławiamy Boga za Jego wielką łaskawość. Jej świadectwem jest imię nadane dziecku. Jan to znaczy Bóg jest łaskawy. Uczestniczymy również w zadziwieniu krewnych i sąsiadów, którzy widząc cud uzdrowienia Zachariasza i rozważając niezwykłe okoliczności narodzin jego syna, pytają: Kimże będzie to dziecię? Odpowiedzi na to pytanie Bóg udzielił już w Starym Testamencie, przez proroka Malachiasza: Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną,…

0
Read More

Wdzięczność

Adwent to czas otwierania serca dla przychodzącego Zbawiciela. W tych dniach szczególnej aktualności nabiera wezwanie św. Jana Pawła II wypowiedziane w dniu inauguracji pontyfikatu: Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Żeby otworzyć drzwi, potrzeba klucza. A jakim kluczem otworzyć serce? Adwent jest dobrym momentem, by tych kluczy do naszych serc poszukać. Pierwszym takim kluczem jest wiara. Ufna i posłuszna wiara Maryi, św. Józefa i nasza wiara. Kolejnym kluczem do naszych serc jest miłość. To ona otwiera nas…

0
Read More

Czas miłości

Głos mojego ukochanego! oto on! oto nadchodzi!  Słowa Oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami to głos Kościoła oczekującego radośnie przyjścia Boskiego Oblubieńca. Dzisiejsza Liturgia uświadamia nam, że relacja z Chrystusem jest oparta na więzach miłości. To miłość napełnia serca tęsknotą. To miłość rozkwita w radości spotkania z Ukochanym. Adwent to czas miłości. Nasza ludzka miłość – słaba i niedoskonała oczekuje na spotkanie z Miłością nieskończoną, która przychodzi w Osobie Jezusa Chrystusa – naszego Zbawiciela. Miłość wypełniała serce Maryi, pod którym nosiła…

0
Read More

Imię Zbawiciela

W Biblii imię oznacza osobę, wyraża jej posłannictwo lub istotne rysy. Dzisiejsza Liturgia ukazuje dwa imiona obiecanego Zbawiciela. Prorok Izajasz mówi do króla Achaza: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. To imię znaczy Bóg z nami. W Zbawicielu bowiem Bóg stał się jednym z nas, przyjął naszą ludzką naturę. Przyjął człowieczeństwo, by je odkupić, otworzyć na dar Bożego życia. To posłannictwo zawiera się także w drugim imieniu Zbawiciela, zapowiedzianym przez Archanioła Gabriela, który mówi do…

0
Read More

Dla Boga

Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Syn Boży stał się Człowiekiem dla Boga. Co to znaczy? Przychodząc na świat w betlejemskiej grocie wypełnił wolę Ojca. Już w tym momencie był całkowicie posłuszny swemu Ojcu. Tę prawdę wyraził w sposób mistyczny autor Listu do Hebrajczyków: Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale…

0
Read More

Męski Adwent

Staje dziś przed nami jedna z najważniejszych postaci Adwentu. To Święty Józef. Człowiek, który odgrywa pierwszoplanową rolę w historii zbawienia, jednocześnie pozostając na drugim planie. Pokorny i sprawiedliwy. Patron szczególnie ważny dla nas mężczyzn. Człowiek, który jest odpowiedzią na dzisiejszy kryzys ojcostwa. Mieliśmy szansę przekonać się o tym w niedawno zakończonym Roku Świętego Józefa. Św. Łukasz pisze o nim, że był człowiekiem sprawiedliwym. Co to znaczy? W znaczeniu biblijnym sprawiedliwość to właściwa relacja z Bogiem, z drugim człowiekiem i z…

0
Read More

Historia zbawienia

Dla Żydów drzewo genealogiczne to swoisty dowód tożsamości, potwierdzenie przynależności do Narodu Wybranego. W przypadku Jezusa jest to także świadectwo jego Wcielenia. Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął ludzką naturę, miał swoje miejsce w historii, określone długą listą przodków. Jezus Chrystus to nie jakiś mit ale postać historyczna. I tu dochodzimy do kolejnej prawdy. Bóg realizuje swój zbawczy plan w historii. Każdy z nas ma swoje miejsce w Jego zamyśle. Życie każdego z nas to także jest kairos – czas…

0
Read More

W oczekiwaniu na Zbawiciela

Dziś rozpoczynamy drugą część Adwentu. Liturgia tych dni przypomina wydarzenia bezpośrednio poprzedzające narodziny Pana Jezusa. Dzięki temu możemy wejść w atmosferę tamtych dni i przeżyć je osobiście. Proponuję na ten czas cykl rozważań, które mogą pomóc w zrozumieniu tego co przeżywali bohaterowie tych dni: Maryja, Józef, Elżbieta, Zachariasz. Zapraszam do lektury.

0
Read More