Bóg jest łaskawy

Razem ze św. Elżbietą i Zachariaszem cieszymy się dzisiaj narodzinami ich syna. Wraz z nimi wysławiamy Boga za Jego wielką łaskawość. Jej świadectwem jest imię nadane dziecku. Jan to znaczy Bóg jest łaskawy. Uczestniczymy również w zadziwieniu krewnych i sąsiadów, którzy widząc cud uzdrowienia Zachariasza i rozważając niezwykłe okoliczności narodzin jego syna, pytają: Kimże będzie to dziecię? Odpowiedzi na to pytanie Bóg udzielił już w Starym Testamencie, przez proroka Malachiasza: Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną,…

0
Read More

Wdzięczność

Adwent to czas otwierania serca dla przychodzącego Zbawiciela. W tych dniach szczególnej aktualności nabiera wezwanie św. Jana Pawła II wypowiedziane w dniu inauguracji pontyfikatu: Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Żeby otworzyć drzwi, potrzeba klucza. A jakim kluczem otworzyć serce? Adwent jest dobrym momentem, by tych kluczy do naszych serc poszukać. Pierwszym takim kluczem jest wiara. Ufna i posłuszna wiara Maryi, św. Józefa i nasza wiara. Kolejnym kluczem do naszych serc jest miłość. To ona otwiera nas…

0
Read More

Czas miłości

Głos mojego ukochanego! oto on! oto nadchodzi!  Słowa Oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami to głos Kościoła oczekującego radośnie przyjścia Boskiego Oblubieńca. Dzisiejsza Liturgia uświadamia nam, że relacja z Chrystusem jest oparta na więzach miłości. To miłość napełnia serca tęsknotą. To miłość rozkwita w radości spotkania z Ukochanym. Adwent to czas miłości. Nasza ludzka miłość – słaba i niedoskonała oczekuje na spotkanie z Miłością nieskończoną, która przychodzi w Osobie Jezusa Chrystusa – naszego Zbawiciela. Miłość wypełniała serce Maryi, pod którym nosiła…

0
Read More

Imię Zbawiciela

W Biblii imię oznacza osobę, wyraża jej posłannictwo lub istotne rysy. Dzisiejsza Liturgia ukazuje dwa imiona obiecanego Zbawiciela. Prorok Izajasz mówi do króla Achaza: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. To imię znaczy Bóg z nami. W Zbawicielu bowiem Bóg stał się jednym z nas, przyjął naszą ludzką naturę. Przyjął człowieczeństwo, by je odkupić, otworzyć na dar Bożego życia. To posłannictwo zawiera się także w drugim imieniu Zbawiciela, zapowiedzianym przez Archanioła Gabriela, który mówi do…

0
Read More

Dla Boga

Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Syn Boży stał się Człowiekiem dla Boga. Co to znaczy? Przychodząc na świat w betlejemskiej grocie wypełnił wolę Ojca. Już w tym momencie był całkowicie posłuszny swemu Ojcu. Tę prawdę wyraził w sposób mistyczny autor Listu do Hebrajczyków: Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale…

0
Read More

Męski Adwent

Staje dziś przed nami jedna z najważniejszych postaci Adwentu. To Święty Józef. Człowiek, który odgrywa pierwszoplanową rolę w historii zbawienia, jednocześnie pozostając na drugim planie. Pokorny i sprawiedliwy. Patron szczególnie ważny dla nas mężczyzn. Człowiek, który jest odpowiedzią na dzisiejszy kryzys ojcostwa. Mieliśmy szansę przekonać się o tym w niedawno zakończonym Roku Świętego Józefa. Św. Łukasz pisze o nim, że był człowiekiem sprawiedliwym. Co to znaczy? W znaczeniu biblijnym sprawiedliwość to właściwa relacja z Bogiem, z drugim człowiekiem i z…

0
Read More

Historia zbawienia

Dla Żydów drzewo genealogiczne to swoisty dowód tożsamości, potwierdzenie przynależności do Narodu Wybranego. W przypadku Jezusa jest to także świadectwo jego Wcielenia. Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął ludzką naturę, miał swoje miejsce w historii, określone długą listą przodków. Jezus Chrystus to nie jakiś mit ale postać historyczna. I tu dochodzimy do kolejnej prawdy. Bóg realizuje swój zbawczy plan w historii. Każdy z nas ma swoje miejsce w Jego zamyśle. Życie każdego z nas to także jest kairos – czas…

0
Read More

W oczekiwaniu na Zbawiciela

Dziś rozpoczynamy drugą część Adwentu. Liturgia tych dni przypomina wydarzenia bezpośrednio poprzedzające narodziny Pana Jezusa. Dzięki temu możemy wejść w atmosferę tamtych dni i przeżyć je osobiście. Proponuję na ten czas cykl rozważań, które mogą pomóc w zrozumieniu tego co przeżywali bohaterowie tych dni: Maryja, Józef, Elżbieta, Zachariasz. Zapraszam do lektury.

0
Read More

Jaśnieć Bogiem

Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Zażyłość z Bogiem rozjaśnia nasze serca i twarze. Pamiętam twarz klaryski, siostry Aleksandry, którą widziałem przed laty, uczestnicząc w sympozjum o życiu zakonnym. Było w niej coś niezwykłego. Promieniowała radością i pokojem. Twarz osoby szczęśliwej, która w Bogu odnalazła Skarb Życia. Milczenie tej twarzy powiedziało więcej niż wszystkie słowa prelegentów. Czy moja twarz jaśnieje Bożym…

0
Read More

Bez znieczulenia

Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki. Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął.  Wino zaprawione mirrą podawano skazańcom dla znieczulenia, złagodzenia cierpienia. Drobny ludzki odruch wśród nieludzkiego bestialstwa. Jezus jednak nie chce znieczulenia, ponieważ ma świadomość, że Jego cierpienie, które przyjął dobrowolnie, ma sens. To cena naszego zbawienia, świadectwo miłości bez granic. Nie bądźmy obojętni wobec tej Miłości.

0
Read More