Męski Adwent

Staje dziś przed nami jedna z najważniejszych postaci Adwentu. To Święty Józef. Człowiek, który odgrywa pierwszoplanową rolę w historii zbawienia, jednocześnie pozostając na drugim planie. Pokorny i sprawiedliwy. Patron szczególnie ważny dla nas mężczyzn. Człowiek, który jest odpowiedzią na dzisiejszy kryzys ojcostwa. Mieliśmy szansę przekonać się o tym w niedawno zakończonym Roku Świętego Józefa. Św. Łukasz pisze o nim, że był człowiekiem sprawiedliwym. Co to znaczy? W znaczeniu biblijnym sprawiedliwość to właściwa relacja z Bogiem, z drugim człowiekiem i z…

0
Read More

Historia zbawienia

Dla Żydów drzewo genealogiczne to swoisty dowód tożsamości, potwierdzenie przynależności do Narodu Wybranego. W przypadku Jezusa jest to także świadectwo jego Wcielenia. Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął ludzką naturę, miał swoje miejsce w historii, określone długą listą przodków. Jezus Chrystus to nie jakiś mit ale postać historyczna. I tu dochodzimy do kolejnej prawdy. Bóg realizuje swój zbawczy plan w historii. Każdy z nas ma swoje miejsce w Jego zamyśle. Życie każdego z nas to także jest kairos – czas…

0
Read More

W oczekiwaniu na Zbawiciela

Dziś rozpoczynamy drugą część Adwentu. Liturgia tych dni przypomina wydarzenia bezpośrednio poprzedzające narodziny Pana Jezusa. Dzięki temu możemy wejść w atmosferę tamtych dni i przeżyć je osobiście. Proponuję na ten czas cykl rozważań, które mogą pomóc w zrozumieniu tego co przeżywali bohaterowie tych dni: Maryja, Józef, Elżbieta, Zachariasz. Zapraszam do lektury.

0
Read More

Jaśnieć Bogiem

Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Zażyłość z Bogiem rozjaśnia nasze serca i twarze. Pamiętam twarz klaryski, siostry Aleksandry, którą widziałem przed laty, uczestnicząc w sympozjum o życiu zakonnym. Było w niej coś niezwykłego. Promieniowała radością i pokojem. Twarz osoby szczęśliwej, która w Bogu odnalazła Skarb Życia. Milczenie tej twarzy powiedziało więcej niż wszystkie słowa prelegentów. Czy moja twarz jaśnieje Bożym…

0
Read More

Bez znieczulenia

Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki. Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął.  Wino zaprawione mirrą podawano skazańcom dla znieczulenia, złagodzenia cierpienia. Drobny ludzki odruch wśród nieludzkiego bestialstwa. Jezus jednak nie chce znieczulenia, ponieważ ma świadomość, że Jego cierpienie, które przyjął dobrowolnie, ma sens. To cena naszego zbawienia, świadectwo miłości bez granic. Nie bądźmy obojętni wobec tej Miłości.

0
Read More

Święty Szczepan – otworzyć serce dla Jezusa

W drugim dniu Bożego Narodzenia obchodzimy święto św. Szczepana pierwszego męczennika. Dlaczego właśnie w tym momencie świątecznej radości męczeńska krew? Święty Szczepan otworzył szeroko swe serce na Miłość, którą Bóg nam ofiarował w Swoim Synu. Sam przepełniony Bożą miłością, z radością dzielił się nią, jako diakon śpiesząc z pomocą najbardziej potrzebującym – sierotom i wdowom. Tę Miłość głosił swoim słowem, świadczył o Niej swym życiem i męczeńską krwią. W życiu i śmierci całkowicie upodobnił się do Chrystusa. Dzisiejszy Patron jest…

2
Read More

Życzenia Świąteczne

Maleńka miłość w żłobie śpi,Maleńka Miłość przy Matce Świętej.Dziś cala ziemia i niebo lśnidla tej Miłości maleńkiej. Dzisiaj po raz kolejny ludzkość, pogrążona w lęku i niepewności jutra, poraniona nienawiścią i podziałami, usłyszała to radosne orędzie o przyjściu na świat Syna Bożego. To w Nim Bóg najpełniej objawił swoją Miłość, która leczy, umacnia i zbawia. Niech ta Miłość zagości w naszych sercach, rozjaśniając wszelki mrok, napełniając nas radością i pokojem. Maryja i Święty Józef,pochyleni z miłością nad Bożą Dzieciną,pasterze przynoszący…

0
Read More

O wierze – znalezione w sieci

Wierzę w jednego Boga, to znaczy szukam wytrwale.Wierzę w jednego Boga, nie widząc wędruję dalej.Wierzę w jednego Boga, z nadzieją trwam w codzienności.Wierzę w jednego Boga, przeżywam chwile radości. Wierzę w jednego Boga, gdy jadę w tłocznym tramwaju.Wierzę w jednego Boga, gdy słucham słowików w maju.Wierzę w jednego Boga, gdy pracy mam wciąż za wiele.Wierzę w jednego Boga, gdy klęczę w cichym kościele. Wierzę w jednego Boga, bo On mi wiarę darował.Wierzę w jednego Boga, bo prawdą są Jego słowa.Wierzę…

0
Read More

Łańcuch ocalenia

Na słynnym fresku Michała Anioła Sąd Ostateczny w Kaplicy Sykstyńskiej możemy zobaczyć człowieka, który za pomocą różańca wciąga dwóch innych ludzi do chwały nieba. To piękna alegoria skuteczności modlitwy różańcowej jako środka nawrócenia i ratowania grzeszników. Potrzebujemy mocy Różańca także teraz. Ostatnie dni w Polsce są bowiem naznaczone przemocą i agresją na niespotykaną od dawna skalę. Nienawiści doświadczają politycy, działacze prolife, Kościół. Jak odpowiedzieć na tę falę demonicznej agresji? To pytanie stawiają sobie w tych dniach wszyscy. Naszą odpowiedzią niech…

0
Read More

Święty Jan Paweł II – Apostoł Różańca

Przeżywamy dzisiaj 42 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. To dobra okazja, by przypomnieć, że św. Jan Paweł II był wielkim miłośnikiem modlitwy różańcowej. Wszyscy pamiętamy go, jak klęczał w maryjnych sanktuariach, ale także wędrował po górskich szlakach z różańcem w ręku. Poświęcił tej modlitwie List Apostolski Rosarium Virginis Mariae, napisany z okazji Roku Różańca, który przeżywaliśmy, z inicjatywy Papieża Polaka, od października 2002 do października 2003 roku. Już na wstępie tego Listu św. Jan Paweł II pozwolił…

0
Read More