Bez kategorii

Pieszo na Jasną Górę

Czerwiec to czas planowania wakacyjnego wypoczynku. Wprawdzie pogoda na razie nie rozpieszcza, ale i tak już czuć zbliżające się wakacje. Są różne propozycje spędzenia wakacji. Ja proponuję udział w Janowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która wyrusza z Janowa Lubelskiego 2 sierpnia, a do Częstochowy dotrze 12 sierpnia. Wiem, że niektórzy z Was obawiają się, czy dadzą radę, czy to nie za duży wysiłek… Być może moje świadectwo, które zamieszczam tutaj, pomoże Wam pokonać lęk i podjąć decyzję. Zachęcam gorąco!

0
Read More

Panie, nie jestem godzien…

Bóg kocha każdego człowieka. Nie ogranicza się tylko do jednego narodu. Choć wybrał Naród Żydowski, Izraela, to jednak pragnie zbawić każdego człowieka. Kiedy czytamy Biblię, widzimy, jak orędzie Dobrej Nowiny o zbawieniu rozszerza się na wszystkie narody. Salomon proroczo zapowiada, że Boga będą czcić także cudzoziemcy. I ta zapowiedź wypełnia się w czasach Nowego Testamentu. Pogański setnik uwierzył w Boską moc Jezusa. Wysłał do Niego posłańców z prośbą o uzdrowienie sługi, ale nie czuł się godzien, by Pan wszedł do…

4
Read More

To jest Ciało Moje

Bóg w swej trosce daje człowiekowi chleb. Nie tylko błogosławiąc jego pracy, ale dosłownie. Na pustyni przez 40 lat zsyłał wędrującym Izraelitom mannę z nieba, a Jezus dwukrotnie rozmnożył chleb dla słuchających Go tłumów. To były wielkie wydarzenia. Żydzi przez całe wieki wspominali mannę, jako dowód Bożej opieki nad nimi, a po rozmnożeniu chleba chcieli obwołać Jezusa królem. Te wydarzenia były jednak zapowiedzią prawdziwego Chleba z nieba – Eucharystii, w której Chrystus karmi nas Swoim Ciałem pod postacią chleba. To…

0
Read More

Tajemnica Boga

Dzisiaj pochylamy się ze czcią nad tajemnicą Boga Trójjedynego. Chociaż wprawdzie On sam uchylił nam rąbka tej tajemnicy, objawił się nam jako Jeden Bóg w Trzech Osobach, to jednak wciąż pozostaje dla nas tajemnicą. Bóg musi być tajemnicą. Ludzki umysł jest zbyt ograniczony by zgłębić istotę Boga. Wiara pozwala nam doświadczyć spotkania z tą Tajemnicą i rozpala serce zachwytem wobec Niej. Przez wiarę doświadczamy Bożej miłości, która rozlana jest przez Ducha Świętego w naszych sercach. Prośmy Trójjedynego Boga o taką…

0
Read More

Zesłanie Ducha Świętego

Kościół bierze swój początek z Krzyża, ale dynamizmu nabiera dopiero w Dniu Pięćdziesiątnicy. To Duch Święty umacnia swoimi Darami Apostołów, którzy odtąd stają się świadkami Chrystusa aż po męczeńską śmierć. Kościół istnieje dzięki Duchowi świętemu, który nas jednoczy i rozpala w nas ogień wiary, nadziei i miłości. On zawsze działa dla wspólnego dobra.  Duch Święty usuwa w nas skutki grzechu i szatana. Grzech zawsze dzieli, jak tego dowodzi historia budowniczych wieży Babel. Chcieli być równi Bogu, ale pomieszane języki sprawiły, że się podzielili i rozeszli po…

0
Read More

Nowi diakoni

Nasza diecezja ma od wczoraj ośmiu nowych diakonów. Dziękując Bogu otaczamy ich modlitwą prosząc także o odwagę dla młodych ludzi rozpoznających w sobie powołanie do kapłaństwa. Oby nie wahali się pójść za Chrystusem! Chcesz dowiedzieć się więcej o święceniach diakonatu? Kliknij w zdjęcie poniżej.    

0
Read More

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Dzisiejsza uroczystość stawia nas wobec paradoksu. Jezus odchodzi do Ojca, zapewnia jednak uczniów, że jest z nimi po wszystkie dni, a dwaj aniołowie pocieszają Apostołów wpatrujących się w niebo:  Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Jezus, Bóg – Człowiek mimo, że powrócił do Swej Boskiej chwały, jest zarazem z każdym z nas, szczególnie z tymi, którzy cierpią. Św. Augustyn nauczał: Chrystus już jest wyniesiony ponad niebiosa; cierpi jednak na ziemi, ilekroć my,…

0
Read More

Abyście uwierzyli…

Kościół od samego początku musiał stawiać czoła różnym sporom i konfliktom, jakie powstawały w Jego łonie. Z jednej strony pierwsi chrześcijanie bardzo mocno oczekiwali nowego nieba i nowej ziemi – Nowego Jeruzalem, a z drugiej – toczyli spory, jaką drogą pielgrzymować ku temu celowi: czy zachowywać ciężary Starego Prawa, czy z nich zrezygnować. Także i dziś nie brakuje w Kościele różnych problemów i podziałów wynikających ze słabości naszej ludzkiej natury. Potrzeba nam więc zaufania Bogu i otwarcia się na działanie Ducha Świętego.…

0
Read More

Abyście się wzajemnie miłowali…

Święty Jan apostoł roztacza dziś przed nami wizję Nowego Jeruzalem, w którym nie będzie już cierpienia ani śmierci. Wszyscy jesteśmy powołani przez Chrystusa do tego nowego życia. Ono zaczyna się już tu na ziemi. Przez chrzest święty już staliśmy się jego uczestnikami. Byśmy jednak tego życia nie utracili, Jezus daje nam nowe przykazanie. Jest to przykazanie miłości. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisze w Dziejach duszy: Zrozumiałam, że miłość zamyka w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i…

0
Read More

Ja jestem dobrym Pasterzem

W IV Niedzielę Wielkanocną Chrystus, Zmartwychwstały Baranek, jawi nam się jako Dobry Pasterz. A my jesteśmy Jego Owczarnią – Kościołem. Dobry Pasterz prowadzi swą Owczarnię do pełni życia. Wszyscy możemy mieć udział w życiu wiecznym. Chrystus stawia nam jednak warunki: Moje owce słuchają mego głosu […]. Idą one za Mną… Trzeba być posłusznym Pasterzowi i jego Ewangelii. Nie mamy prawa zmieniać Jego przykazań, bo one są drogowskazami na drodze zbawienia. Dziś także pragniemy dziękować za tych, przez których posługę Chrystus staje…

0
Read More