Bez kategorii

Bóg jest sędzią sprawiedliwym

Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby.  Te słowa z Mądrości Syracha przypominają nam jedną z głównych prawd wiary, mówiącą o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za nasze życie, które jest jego darem. Po śmierci czeka nas sąd, na którym zdamy sprawę z tego, czym wypełniliśmy to życie, jak odpowiadaliśmy na Bożą miłość, czy byliśmy wierni powołaniu, jakim nas Bóg obdarzył. Mędrzec Syrach mówi również,…

0
Read More

Modlitwa i wiara

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę.  W walce Izraela z Amalekitami nie liczyła się siła oręża. Tu ważna była siła wytrwałej modlitwy Mojżesza. To ona zdecydowała o zwycięstwie Izraelitów. Kiedy czytam ten fragment Księgi Wyjścia, przypominają mi się najstarsze wyobrażenia modlących się chrześcijan. Na tych malowidłach czy mozaikach widzimy ludzi w postawie stojącej, z rękami uniesionymi ku górze. Te postacie ze starochrześcijańskich dzieł sztuki przywodzą mi na myśl małe dzieci, które na widok rodziców uśmiechają…

0
Read More

Wdzięczna miłość

Odnalazłem Go! Dobrze, gdy możemy tak zawołać. Niektórzy z nas odnaleźli Go, tak jak Naaman czy trędowaci z Ewangelii, jako Boskiego Lekarza. Inni odkryli Go w doświadczeniu uwolnienia z niewoli grzechu i Złego. Jeszcze inni spotkali Jezusa, jako Prawdę – tak, jak św. Augustyn. To był początek. Potem odkrycie – tak naprawdę nie my Go odnaleźliśmy, ale to On nas odnalazł. Bo On nie przestaje nas szukać, walczy o nas, wychodzi nam naprzeciw, pozwala odnajdywać Go w codzienności naszego życia.…

0
Read More

Pytanie o wiarę

Jesteśmy z natury istotami religijnymi. Potrzebujemy wiary. Człowiek wierzy w Boga, albo w bożka, bo wierzyć musi – pisał niemiecki filozof Max Scheler. Wiara pozwala człowiekowi zaspokoić pragnienie Boga, ponieważ otwiera na Jego życiodajną obecność i miłość. Nie chodzi jednak o wiarę rozumianą tylko jako przyjęcie faktu istnienia Boga. Nie wystarczy wierzyć w Boga, chodzi o to, by uwierzyć Bogu, zaufać Mu. A z zawierzenia Bogu wypływa posłuszeństwo Jego woli. W ten sposób wiara staje się osobową więzią, przyjaźnią z…

0
Read More

Walcz o wiarę, zdobądź życie wieczne

Stara żydowska anegdota opowiada, jak do cadyka z Miropola razu pewnego przybył znany ze skąpstwa bogacz. Rabbi wysłuchał go, a potem wskazał na okno.– Spójrz no! Co tam widzisz?– Ludzi! – odpowiedział bogacz.Wtedy rabbi wskazał zwierciadło i znowu rzekł:– A spojrzyj no tam! Co widzisz?– Siebie! – odpowiedział bogacz.– Otóż to właśnie – rzekł cadyk z Miropola. – W oknie jest szkło i w zwierciadle jest szkło. Lecz szkło zwierciadła jest posrebrzone. A gdy w grę wchodzi srebro, człowiek przestaje…

0
Read More

Nikt nie jest samotną wyspą…

I znowu zawaliłem… Obiecywałem sobie i Wam, że będę pisał regularnie. Niestety zapału wystarczyło mi tylko na kilka miesięcy… Na szczęście są ludzie, którzy mobilizują, zachęcają…Bardzo za to dziękuję! I właśnie o ludziach jest ten wpis. Tych wokół mnie. Muszę przyznać, że mam do nich szczęście. Jestem wdzięczny Bogu za każdego człowieka, którego stawia na mojej drodze, także za tych, którzy są dla mnie trudnym wyzwaniem. Jesteśmy stworzeni do życia we wspólnocie, potrzebujemy innych osób wokół siebie. Pragniemy kochać i…

0
Read More

Duchowa ślepota

Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Jak widać, kondycja duchowa człowieka niewiele się zmieniła od czasów Pana Jezusa. Dziś także nie brakuje duchowych ślepców. Tych, którzy sami nie widząc drogi, roszczą sobie prawo do bycia przewodnikami innych. I niestety wielu sprowadzają na manowce. Ta postawa zagraża każdemu z nas. Wystarczy zrobić uczciwy rachunek sumienia, by dostrzec, jak często bywamy rozdrażnieni lub oburzeni wadami innych ludzi, jak łatwo szufladkujemy i wydajemy wyroki, jaką przyjemność sprawia nam…

0
Read More

Być obrazem Chrystusa

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego. Wszyscy nosimy w sobie dziedzictwo dwóch Adamów. Przez fakt przynależności do rodzaju ludzkiego jesteśmy spadkobiercami naszego prarodzica – pierwszego Adama. Jego dziedzictwo to grzech pierworodny, skażenie natury ludzkiej, cierpienie i śmierć. Jednocześnie przez chrzest święty zostaliśmy włączeni w dziedzictwo drugiego Adama – Chrystusa, zwycięzcy grzechu i śmierci. Jesteśmy zatem rozpięci pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy dziedzictwem grzechu i dziedzictwem łaski. Każdego dnia musimy dokonywać wyboru pomiędzy nimi:…

0
Read More

Błogosławiony, kto pokłada ufność w Panu

Jesteśmy chrześcijanami – należącymi do Chrystusa. To imię zobowiązuje. Naszym stylem życia powinniśmy uczynić zawierzenie Jezusowi, wyrażone w słowach przekazanych przez św. Faustynę: Jezu ufam Tobie! Świadectwo chrześcijańskie to także świadectwo nadziei i ufności w Panu. To umiejętność oddania Chrystusowi sterów naszego życia. Otwartość na Jego słowo, na natchnienia Ducha Świętego. Szukanie najpierw Jego woli i podporządkowanie Mu swojej. Chrześcijańska nadzieja to również otwarcie na perspektywę przekraczającą granicę doczesności, wypełniającą się w zmartwychwstaniu do pełni życia. Ta nadzieja jest pewna, bo jej…

0
Read More