W Biblii imię oznacza osobę, wyraża jej posłannictwo lub istotne rysy.

Dzisiejsza Liturgia ukazuje dwa imiona obiecanego Zbawiciela. Prorok Izajasz mówi do króla Achaza: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. To imię znaczy Bóg z nami. W Zbawicielu bowiem Bóg stał się jednym z nas, przyjął naszą ludzką naturę. Przyjął człowieczeństwo, by je odkupić, otworzyć na dar Bożego życia.

To posłannictwo zawiera się także w drugim imieniu Zbawiciela, zapowiedzianym przez Archanioła Gabriela, który mówi do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. To hebrajskie imię oznacza Jahwe zbawia lub po prostu Zbawiciel.

Te Święta są po to, by Chrystus przyszedł z darem zbawienia do każdego ludzkiego serca i zamieszkał w nich jako Bóg z nami.