Głos mojego ukochanego! oto on! oto nadchodzi! 

Słowa Oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami to głos Kościoła oczekującego radośnie przyjścia Boskiego Oblubieńca. Dzisiejsza Liturgia uświadamia nam, że relacja z Chrystusem jest oparta na więzach miłości. To miłość napełnia serca tęsknotą. To miłość rozkwita w radości spotkania z Ukochanym.

Adwent to czas miłości. Nasza ludzka miłość – słaba i niedoskonała oczekuje na spotkanie z Miłością nieskończoną, która przychodzi w Osobie Jezusa Chrystusa – naszego Zbawiciela.

Miłość wypełniała serce Maryi, pod którym nosiła Boże Dziecię. I miłość poprowadziła ją do jej krewnej Elżbiety. Św. Łukasz zapisał, że Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem do domu Zachariasza. Śpieszyła z pomocą swej krewnej, która była w szóstym miesiącu ciąży. A jednocześnie śpieszyła, by razem z Elżbietą uwielbiać miłość Boga, który dokonuje w ich życiu wielkich rzeczy.

Miłość otwiera serce dla Boga i dla drugiego człowieka. Jest zaproszeniem do spotkania.

Boski Oblubieniec wciąż woła do Kościoła – swej Oblubienicy i woła do każdego z nas: Powstań, przyjaciółko ma, piękna moja, i pójdź! (…) Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku.