Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.

Pokora to otwartość na prawdę. Przyjęcie Tego, który sam o sobie mówił: Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem (J 14, 6). Uznanie, że moje życie należy do Niego. Odkrycie, że w Nim wszyscy jesteśmy braćmi.

Taką postawą odznaczał się dzisiejszy Patron. Święty Marek poświęcił się głoszeniu Dobrej Nowiny, pozostając w cieniu Apostołów. Pragnął, by wszyscy ludzie poznali Jezusa, dlatego w swojej Ewangelii spisał świadectwo Świętego Piotra. Marek zaświadcza w niej, że Jezus jest Synem Bożym.

Pokora to służba Prawdzie.

Jezu Chryste, Syny Boga Żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznym!