Tajemnicą Bożej Mądrości jest fakt, że wybiera to, co głupie w oczach świata. Galilea to północna część Palestyny, w której przez wieki historii mieszały się różne wpływy religijne i kulturowe. Dlatego pobożni Żydzi z Judei pogardzali Galilejczykami uważając ich za pogan.

Jednak właśnie tam Jezus spędził dzieciństwo i młodość, tam rozpoczął swoją działalność i stamtąd powołał pierwszych uczniów.

Zbawiciel rozpoczął Swoje nauczanie od wezwania do nawrócenia. Dlaczego jednak Kościół wzywa nas do nawrócenia w środku karnawału, czasu zabaw i radości? Ponieważ wszyscy jesteśmy taką Galileą pogan, nad którą zajaśniało światło Chrystusa. Jesteśmy potomkami pogan, którzy uwierzyli, że On jest Zbawicielem świata. Dzisiaj my wierzymy dzięki świadectwu naszych przodków. I każdego dnia musimy tę wiarę odnawiać, kierować się ku Światłu Chrystusa. To jest właśnie nawrócenie.

A chodząc w tym Świetle stajemy się Jego odblaskiem i możemy tę Swiatłość Prawdziwą ukazywać innym, jak Apostołowie i tylu innych Świadków, dzięki którym sami uwierzyliśmy. Do tego jesteśmy powołani!