Uroczystość Objawienia Pańskiego

Jezus Chrystus przyszedł na świat niemal niezauważony. Niewielu ludzi ucieszyło się narodzinami tego Dziecka. Bóg-Człowiek narodził się w stajni, bo nie było dla Niego miejsca w żadnym betlejemskim domu, a witało go wraz z Maryją i Józefem tylko kilku pasterzy, którzy z wiarą odpowiedzieli na anielskie orędzie. Do tego nikomu nie znanego Dziecięcia przybyli z hołdem i darami Mędrcy ze Wschodu. Zastanawia fakt, że żydowscy uczeni w Piśmie, choć wskazali Betlejem, jako miejsce narodzin Mesjasza, sami nie uwierzyli. Mędrcy ze Wschodu, którym Tradycja nadała…

0
Read More

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Przełom lat skłania do refleksji na temat czasu. Wczoraj dziękowaliśmy za miniony czas Starego Roku, dokonywaliśmy podsumowań, może też przepraszaliśmy za czas zmarnowany. Dzisiaj spoglądamy z nadzieją w nadchodzący Nowy Rok. Powierzamy go Bogu, który jest Panem czasu. Uświadamiamy sobie, że czas jest nie tylko jednym z wymiarów naszego bytowania. On jest dla nas darem Bożym, szansą otrzymaną od Stwórcy. Maryja nie zmarnowała ani chwili ze swego czasu. Jako pokorna Służebnica Pańska zaufała Bogu i stała się Bogurodzicą. Święta Boża…

2
Read More

(Święta) Rodzina

Jako wierzący patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat wiary. Dzisiaj pielgrzymując duchowo do Nazaretu, gdzie zamieszkała Święta Rodzina, odkrywamy na nowo, dzięki wierze, wartość rodziny. Pismo Święte wiele razy mówi o małżeństwie i rodzinie. Ukazuje małżeństwo, rodzinę, jako ustanowione przez Stwórcę. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, jako równych sobie w naturze, bo „nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam…” Autor natchniony ukazuje, że człowiek, stworzony jako mężczyzna i kobieta, został przez Boga powołany do małżeństwa: „dlatego…

0
Read More

Świąteczne wspomnienia

Jak co roku, Święta minęły bardzo szybko. Pozostały wspomnienia świątecznych przeżyć: wieczerzy wigilijnej z najbliższymi, Pasterki, świątecznych spotkań w gronie rodzinnym. I jeszcze to spotkanie przy szopce na rynku naszego miasta – po Pasterce. Interesujące ubogacenie naszych przeżyć świątecznych. Kilkanaście bardzo ciekawych minut. Zapraszam do oglądania tych chwil utrwalonych na zdjęciach, które zamieszczam tutaj. A przecież to jeszcze nie wszystko. Czekamy z niecierpliwością na Święto Trzech Króli!

0
Read More

Życzenia Świąteczne

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (…). Albowiem Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9,1-3)       Niech Światło Betlejemskiej Nocy oświetla każdy dzień naszego życia! Nowonarodzony Chrystus – Światłość Świata niechaj napełni nasze serca swoją obecnością. Niech usuwa niepokój, umacnia w walce z mocami ciemności, wypełnia serca radością i pokojem.  Błogosławionych,…

0
Read More

Błogosławiona, któraś uwierzyła…

Czas Adwentu uczy nas pokory. Oto prorok Micheasz zapowiada, że w maleńkiej miejscowości Betlejem przyjdzie na świat Mesjasz. Oczekiwała Go Jerozolima z całym swoim przepychem, a On miał się narodzić w nic nie znaczącej mieścinie. Co więcej – wiemy, że w tym zapomnianym miasteczku tylko prości, ubodzy pasterze przyszli powitać Mesjasza. Uwierzyli! Trzeba pokory, by uwierzyć. Pokora otwiera na prawdę. Doświadczyła tego Maryja, pokorna Służebnica Pańska. Uwierzyła, dlatego stała się Matką Zbawiciela. Potrzeba nam, ludziom XXI wieku,  pokory. Im bardziej rządzi…

0
Read More

Co mamy czynić?

Dzisiejsza III Niedziela Adwentu rozbrzmiewa radością. Nosi ona łacińską nazwę „Gaudete”. Tym wezwaniem rozpoczynają się dzisiejsze teksty mszalne: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko! ” Wszyscy chyba znamy to uczucie radosnego oczekiwania na przybycie kogoś bliskiego, kochanego. Entuzjazm przygotowań, by godnie przyjąć oczekiwanego gościa, by sprawić mu radość, gdy przybędzie. To w tym kontekście padają pytania, które kilkakrotnie powtarzają się w dzisiejszej ewangelii: „co mamy czynić?” Jan Chrzciciel zapowiada bliskie już nadejście Mesjasza, wzywa…

2
Read More

Rekolekcje adwentowe w Parafii Andrzejów

Za mną kolejne ciekawe doświadczenie. Na zaproszenie Proboszcza Parafii Andrzejów,  ks.  Wacława Hapaka, od niedzieli do dzisiaj ( 9 – 11 XII br.) głosiłem w tamtejszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwentowe. Czas bardzo pracowity, ale piękny. Dobrzy ludzie, życzliwy Ksiądz Proboszcz, sympatyczni i uczynni ministranci i lektorzy. I przede wszystkim doświadczenie wiary. Bogu niech będą dzięki! W dziale Homilie znajdziecie dwie spośród kilku nauk, które wygłosiłem.

0
Read More

Dla Niego!

Ewangelia II Niedzieli Adwentu to nie tylko zbiór informacji historycznych dotyczących wystąpienia Jana Chrzciciela. Jej przesłanie koncentruje się wokół wejścia Boga w historię ludzkości. On jest Emmanuelem – Bogiem z nami! Trzeba Go rozpoznać, otworzyć serce na Jego miłość i dla Niego podjąć trud uporządkowania życia. Tylko Miłość jest w stanie przemienić człowieka! Odmienić życie!

0
Read More