Życzenia Świąteczne

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (…). Albowiem Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9,1-3)       Niech Światło Betlejemskiej Nocy oświetla każdy dzień naszego życia! Nowonarodzony Chrystus – Światłość Świata niechaj napełni nasze serca swoją obecnością. Niech usuwa niepokój, umacnia w walce z mocami ciemności, wypełnia serca radością i pokojem.  Błogosławionych,…

0
Read More

Błogosławiona, któraś uwierzyła…

Czas Adwentu uczy nas pokory. Oto prorok Micheasz zapowiada, że w maleńkiej miejscowości Betlejem przyjdzie na świat Mesjasz. Oczekiwała Go Jerozolima z całym swoim przepychem, a On miał się narodzić w nic nie znaczącej mieścinie. Co więcej – wiemy, że w tym zapomnianym miasteczku tylko prości, ubodzy pasterze przyszli powitać Mesjasza. Uwierzyli! Trzeba pokory, by uwierzyć. Pokora otwiera na prawdę. Doświadczyła tego Maryja, pokorna Służebnica Pańska. Uwierzyła, dlatego stała się Matką Zbawiciela. Potrzeba nam, ludziom XXI wieku,  pokory. Im bardziej rządzi…

0
Read More

Co mamy czynić?

Dzisiejsza III Niedziela Adwentu rozbrzmiewa radością. Nosi ona łacińską nazwę „Gaudete”. Tym wezwaniem rozpoczynają się dzisiejsze teksty mszalne: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko! ” Wszyscy chyba znamy to uczucie radosnego oczekiwania na przybycie kogoś bliskiego, kochanego. Entuzjazm przygotowań, by godnie przyjąć oczekiwanego gościa, by sprawić mu radość, gdy przybędzie. To w tym kontekście padają pytania, które kilkakrotnie powtarzają się w dzisiejszej ewangelii: „co mamy czynić?” Jan Chrzciciel zapowiada bliskie już nadejście Mesjasza, wzywa…

2
Read More

Rekolekcje adwentowe w Parafii Andrzejów

Za mną kolejne ciekawe doświadczenie. Na zaproszenie Proboszcza Parafii Andrzejów,  ks.  Wacława Hapaka, od niedzieli do dzisiaj ( 9 – 11 XII br.) głosiłem w tamtejszej wspólnocie parafialnej rekolekcje adwentowe. Czas bardzo pracowity, ale piękny. Dobrzy ludzie, życzliwy Ksiądz Proboszcz, sympatyczni i uczynni ministranci i lektorzy. I przede wszystkim doświadczenie wiary. Bogu niech będą dzięki! W dziale Homilie znajdziecie dwie spośród kilku nauk, które wygłosiłem.

0
Read More

Dla Niego!

Ewangelia II Niedzieli Adwentu to nie tylko zbiór informacji historycznych dotyczących wystąpienia Jana Chrzciciela. Jej przesłanie koncentruje się wokół wejścia Boga w historię ludzkości. On jest Emmanuelem – Bogiem z nami! Trzeba Go rozpoznać, otworzyć serce na Jego miłość i dla Niego podjąć trud uporządkowania życia. Tylko Miłość jest w stanie przemienić człowieka! Odmienić życie!

0
Read More

Niepokalane Poczęcie NMP

Tę uroczystość obchodzimy nieprzypadkowo w Adwencie. Niepokalane Poczęcie Maryi było bowiem ważnym etapem w realizacji Bożego planu zbawienia. W Maryi szatan doznał pierwszej klęski, został pokonany mocą przyszłych zasług Jej Syna. Maryja okazała się godna tej wielkiej łaski, ponieważ Ta, która była święta w poczęciu, pozostała taką w ciągu całego życia. Jest dla nas wzorem świętości. Oby nas pociągnęła za sobą na drogę wierności Bogu, drogę łaski. Dziewico Niepokalana, pobiegniemy za Tobą pociągnięci wonią Twojej świętości. (Liturgia Godzin)

0
Read More

Kalendarz Lasy Janowskie 2013

  Przedstawiam kalendarz, który jest owocem mojej pasji. Kilka stron z kalendarza możesz obejrzeć tutaj. Można go nabyć w sanktuarium, w zakrystii i w sklepiku. Kalendarze są również do nabycia w kościele św. Jadwigi. Zachęcam!

1
Read More

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witam na mojej stronie internetowej. Chcę się tu dzielić moim życiem i moją wiarą. Będę tu zamieszczał moje refleksje związane z Rokiem Liturgicznym, homilie, które głoszę i inne teksty, które piszę. Chcę się tutaj dzielić także moimi pasjami. Kocham przyrodę, staram się tak często, jak to możliwe, wypoczywać w kontakcie z nią – w naszych pięknych Lasach Janowskich, na Roztoczu i oczywiście w górach, w których często spędzam urlop. Zdjęcia z tych wypadów będę zamieszczał w Galerii Chrześcijaństwo jest religią radości,…

0
Read More