Przypowieść o miłosiernym Ojcu

Jest to najpiękniejsza z wszystkich przypowieści. Znamy ją, jako przypowieść o synu marnotrawnym, jednak tak na prawdę w jej centrum jest miłość Ojca czekającego na powrót syna. Wszyscy jesteśmy bohaterami tej przypowieści. Wszyscy odchodzimy od Ojca przez nasz egoizm, przez nasz grzech. Wielki Post ma być dla nas czasem zastanowienia i powrotu. Uznajmy swój grzech. Otwórzmy się na Boże Miłosierdzie! Niech przemówią dziś do nas słowa przejmującej prośby Apostoła Narodów: W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem…

9
Read More

Jeśli się nie nawrócicie…

Jeśli Roman Brandstaetter pisze, że Pismo Święte można czytać także jako kronikę naszych czasów, to z pewnością przykładem tego jest dzisiejsza perykopa ewangeliczna. Jak często zdarza się nam uważać dramaty czy tragedie przeżywane przez rożne osoby jako karę Bożą za ich grzechy. Niekiedy czynimy to nawet z pewną satysfakcją. Zupełnie podobnie zachowywali się Izraelici współcześni Jezusowi. A Chrystus powtarza dziś po raz kolejny te same słowa, które skierował do swoich rodaków: Czyż myślicie, że oni byli większymi grzesznikami niż inni, że to…

2
Read More

Ferie w Tatrach

Ferie już za nami. Pozostały wspomnienia, które pomogą nam wrócić do szarej codzienności. Moje wspomnienia to także fotografie, które robiłem wędrując po tatrzańskich szlakach. Zachęcam do oglądania. Umieściłem je tutaj.

0
Read More

Nasza ojczyzna jest w niebie.

Zdumiewa mnie aktualność diagnozy św. Pawła: Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. Tym bardziej powinniśmy stawać się świadkami innego życia, pamiętając o tym, że nasza ojczyzna jest w niebie.  Apostołowie Piotr, Jan i Jakub na górze Tabor na chwilę zobaczyli niebo. To doświadczenie miało umocnić ich wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. Sam…

10
Read More

Pokusy wciąż te same

Szatan istnieje naprawdę! W swej nienawiści snuje on swą intrygę, zmierzająca do tego, by każdego z nas pozbawić szczęścia wiecznego, by nas odwrócić od naszego Stwórcy. W akcie desperacji diabeł nie zawahał się kusić nawet samego Syna Bożego. W tej sztuce kusiciel używa zawsze tych samych metod, tylko różnie zakamuflowanych: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia. Patrząc na współczesny świat możemy dość do wniosku,  że na naszych oczach, za pomocą tych samych sztuczek, szatan zbiera swe tragiczne żniwo. Ludzie, którzy…

0
Read More

Czas powrotu

W Środę Popielcową rozpoczął się Wielki Post. To niezwykły czas powrotów. Chociaż świat powtarza nam coraz natarczywiej: będziecie jako bogowie, to jednak każdy, kto ma odwagę stawać w pokorze, doświadcza własnej słabości i znikomości. Może i my zagubiliśmy się będąc z dala od Ojca. Teraz jest czas, by wrócić. On na nas czeka. Nawet własnego Syna wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie. Modlitwa, post i jałmużna – oto drogi powrotu. Tych pokutnych praktyk nie…

0
Read More

Ferie

Kończy się pierwszy tydzień ferii. Mamy teraz więcej czasu. Zachęcam więc do aktywnego odpoczynku. I nie dotyczy to tylko narciarzy. Zachęcam do pieszych wędrówek. Także o tej porze roku nasze lasy są piękne. Ośnieżone drzewa, krajobrazy pełne bieli, tropy zwierząt widoczne doskonale na śniegu. No i świeże powietrze! A poza tym, ruch to zdrowie! Na zachętę przedstawiam trochę zdjęć. Możecie je oglądać tutaj.

0
Read More

Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.

Jesteśmy przez wiarę spadkobiercami Apostołów. Oni odpowiedzieli na wezwanie Mistrza, poszli za Nim i stali się rybakami ludzi. Ich wiara sprawiła, że dokonali – i wciąż dokonują – połowu o wiele wspanialszego, niż ten na Jeziorze Genezaret. My wszyscy mamy udział w tym apostolskim połowie. Zostaliśmy przez Nich zdobyci dla Chrystusa, otrzymaliśmy skarb wiary, przez którą wiedzie droga do zbawienia każdego z nas. Ale jesteśmy także kontynuatorami misji Apostołów. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania staliśmy się świadkami Chrystusa. Swoją…

0
Read More

Największa jest miłość

Błogosławiony Jan Paweł II napisał w swojej pierwszej encyklice Redemtor Hominis: „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą nie zrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób .. swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”. Człowiek niczego tak nie potrzebuje, jak miłości. I nawet, jeśli niektórzy krzyczą, że miłość to ściema, to tak naprawdę wołają o miłość. Miłość nadaje sens ludzkiemu życiu. Otwiera…

0
Read More