Dzisiaj Kościół nie sprawuje Mszy świętej. W naszych świątyniach ołtarze są obnażone, bo w dniu dzisiejszym Jezus złożył w ofierze samego Siebie na ołtarzu Krzyża.

Adorując dziś ten Krzyż, całując święte Rany Jezusowe musimy sobie uzmysłowić, że – jak zapowiedział prorok Izajasz – On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, […] On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.

Tajemnicy Chrystusowego Krzyża możemy dotknąć tylko wtedy, gdy uświadomimy sobie, że On naprawdę wziął na siebie cierpienia każdego z nas, On umarł za grzechy każdego z nas.

Wobec Krzyża Chrystusa nie można być obojętnym.

Dla wielu ten Krzyż jest znakiem sprzeciwu.

Dla nas, którzy wierzymy, Krzyż jest ceną nieskończonej Miłości.

Można Go zrozumieć tylko, jeśli się kocha.

Króla wznoszą się znamiona,
Tajemnica Krzyża błyska,
Na Nim życie śmiercią kona
A z tej śmierci Życie tryska.