Ostatnia Wieczerza to spotkanie dwóch Przymierzy. Starego, bo była to uczta paschalna spożywana na pamiątkę wyjścia z Egiptu i Przymierza na górze Synaj. I Nowego, bo była to zapowiedź i uobecnienie Ofiary Krzyżowej.

Nad tą pierwszą Mszą świętą unosi się Chrystusowe pytanie: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Nie dotyczy ono tylko obmycia nóg. Wykonując tę czynność, przeznaczoną dla niewolników, Jezus ukazuje swoje uniżenie, swoją miłość do każdego z nas, która niebawem doprowadzi Go na Krzyż.

Ta miłość jest obecna w każdej Eucharystii. Na ołtarzach świata Chrystus, przez posługę kapłanów, wciąż ponawia Swoją Ofiarę Miłości dla nas. Karmi nas Swoim Ciałem. Oby nigdy nie brakło nam wiary, która pozwala nam spotykać w każdej Mszy świętej obecnego żywego i prawdziwego Chrystusa. Dziś pyta On każdego z nas: czy rozumiecie, co wam uczyniłem?