rembr_synW Środę Popielcową rozpoczął się Wielki Post. To niezwykły czas powrotów. Chociaż świat powtarza nam coraz natarczywiej: będziecie jako bogowie, to jednak każdy, kto ma odwagę stawać w pokorze, doświadcza własnej słabości i znikomości.

Może i my zagubiliśmy się będąc z dala od Ojca. Teraz jest czas, by wrócić. On na nas czeka. Nawet własnego Syna wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie.

Modlitwa, post i jałmużna – oto drogi powrotu. Tych pokutnych praktyk nie podejmujemy, by się sprawdzić, pochwalić własną doskonałością. Chrystus zdecydowanie potępił takie postępowanie.

Prawdziwa pokuta to, jak uczy prorok Izajasz, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli. Bóg może nas wyzwolić, jeśli wrócimy do niego po drogach modlitwy, postu i jałmużny.

Na tych droga będzie nam towarzyszył Jezus Chrystus prowadząc nas po śladach Swojej Męki. Rozważajmy ją często, wędrując po Stacjach Drogi Krzyżowej, byśmy mogli dostrzec, że w Jego ranach jest nasze zdrowie.