Szatan istnieje naprawdę! W swej nienawiści snuje on swą intrygę, zmierzająca do tego, by każdego z nas pozbawić szczęścia wiecznego, by nas odwrócić od naszego Stwórcy. W akcie desperacji diabeł nie zawahał się kusić nawet samego Syna Bożego.

W tej sztuce kusiciel używa zawsze tych samych metod, tylko różnie zakamuflowanych: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia. Patrząc na współczesny świat możemy dość do wniosku,  że na naszych oczach, za pomocą tych samych sztuczek, szatan zbiera swe tragiczne żniwo. Ludzie, którzy przestali wierzyć, że diabeł istnieje, stają się ofiarami jego demonicznej przewrotności.

W Wielkim Poście uczmy się od Zbawiciela, jak demaskować i zwyciężać podstępy złego ducha.
– Nie samym chlebem żyje człowiek!
– Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz!
– Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego!

Oto nasz program na Wielki Post i na całe życie! W Roku Wiary odnówmy nasze zawierzenie Zbawicielowi. Jeśli chcemy być wolni i szczęśliwi, posłuchajmy św. Pawła:  Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.