Czwartkowy wieczór. Wieczernik już opustoszał. Pierwsza Msza skończona. Zaczyna się czas próby.

W Ogrodzie Oliwnym Jezus przeżywa trwogę, na myśl o czekającej go Męce. Boli go osamotnienie. W tej godzinie próby nie może liczyć na nikogo. Najbliżsi uczniowie zasnęli, niczego nie pojmując.

A kiedy do Getsemani przyszli żołnierze, by Go pojmać, wszyscy Apostołowie ze strachu uciekli.

Jezus został zupełnie sam. Jakże trudne musiały być te samotne nocne godziny, spędzone w więziennej celi, w oczekiwaniu na proces.

To dzieje się właśnie teraz, w ten wielkoczwartkowy wieczór. My też jesteśmy uczestnikami tych wydarzeń. Możemy przyjść do Jezusa i być z Nim. Towarzyszyć Mu w tych pierwszych godzinach Męki.

Po której stronie jesteśmy? Czy naszą obojętnością nie przyczyniamy się do Jego cierpienia?

Nikt nie stanął w obronie Jezusa.