Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki. Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. 

Wino zaprawione mirrą podawano skazańcom dla znieczulenia, złagodzenia cierpienia. Drobny ludzki odruch wśród nieludzkiego bestialstwa.

Jezus jednak nie chce znieczulenia, ponieważ ma świadomość, że Jego cierpienie, które przyjął dobrowolnie, ma sens. To cena naszego zbawienia, świadectwo miłości bez granic.

Nie bądźmy obojętni wobec tej Miłości.