Maleńka miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cala ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości maleńkiej.

Dzisiaj po raz kolejny ludzkość,
pogrążona w lęku i niepewności jutra,
poraniona nienawiścią i podziałami,
usłyszała to radosne orędzie o przyjściu na świat Syna Bożego.
To w Nim Bóg najpełniej objawił swoją Miłość,
która leczy, umacnia i zbawia.

Niech ta Miłość zagości w naszych sercach,
rozjaśniając wszelki mrok, napełniając nas radością i pokojem.

Maryja i Święty Józef,
pochyleni z miłością nad Bożą Dzieciną,
pasterze przynoszący swe dary – proste, ale pełne miłości,
aniołowie śpiewający pieśń radości i chwały
niech nas uczą, że prawdziwa radość jest zawsze owocem
otwarcia się na Miłość i dzielenia się tą Miłością,
którą zostaliśmy obdarowani w małym Jezusie.

Niech owocem spotkania z Nowonarodzonym, będzie wzajemna miłość,
która pozwoli nam przeżyć ten trudny czas, przywróci nadzieję
i pozwoli na nowo odkryć piękno Człowieczeństwa.

Wesołych Świąt!

Ks. Sławomir Machowski