Na słynnym fresku Michała Anioła Sąd Ostateczny w Kaplicy Sykstyńskiej możemy zobaczyć człowieka, który za pomocą różańca wciąga dwóch innych ludzi do chwały nieba. To piękna alegoria skuteczności modlitwy różańcowej jako środka nawrócenia i ratowania grzeszników.

Potrzebujemy mocy Różańca także teraz. Ostatnie dni w Polsce są bowiem naznaczone przemocą i agresją na niespotykaną od dawna skalę. Nienawiści doświadczają politycy, działacze prolife, Kościół.

Jak odpowiedzieć na tę falę demonicznej agresji? To pytanie stawiają sobie w tych dniach wszyscy. Naszą odpowiedzią niech będzie odważne opowiadanie się po stronie życia i modlitwa, a zwłaszcza Różaniec.

Pamiętajmy, że Maryja w swoich objawieniach właśnie tę modlitwę wskazuje jako ratunek dla świata. Bądźmy wytrwali, a po raz kolejny zobaczymy, że Różaniec to prawdziwy Łańcuch Ocalenia!