Kończy się w liturgii okres wielkanocny a wraz z nim cykl czytań z Dziejów Apostolskich, przedstawiających życie pierwotnego Kościoła. Umocnieni świadectwem Apostołów i pierwszych uczniów, wrócimy do codzienności. Warto w takim momencie zapytać, jak powinna wyglądać ta codzienność chrześcijańskiego życia.

Poszukując odpowiedzi w dzisiejszych tekstach liturgicznych, warto zwrócić uwagę na słowa, które Jezus kieruje do Piotra: Ty pójdź za Mną!

Życie chrześcijanina to wytrwałe podążanie za Chrystusem, drogą Jego Ewangelii. Ten wymóg Jezus stawia wszystkim swoim uczniom. Świadczyć o Chrystusie można tylko wtedy, gdy On jest obecny w naszym życiu. Idąc za Nim, opierając życie na Jego Ewangelii, czynimy nasze świadectwo prawdziwym, autentycznym. ponieważ żyjemy tym, w co wierzymy i co głosimy.

Do takiego życia przynagla nas i uzdalnia Duch Święty. Jego prośmy, w przededniu Pięćdziesiątnicy, o odwagę podążania za Chrystusem zmartwychwstałym i dawania o Nim świadectwa całym naszym życiem.