Bóg kocha każdego człowieka. Nie ogranicza się tylko do jednego narodu. Choć wybrał Naród Żydowski, Izraela, to jednak pragnie zbawić każdego człowieka.

Kiedy czytamy Biblię, widzimy, jak orędzie Dobrej Nowiny o zbawieniu rozszerza się na wszystkie narody. Salomon proroczo zapowiada, że Boga będą czcić także cudzoziemcy. I ta zapowiedź wypełnia się w czasach Nowego Testamentu.

Pogański setnik uwierzył w Boską moc Jezusa. Wysłał do Niego posłańców z prośbą o uzdrowienie sługi, ale nie czuł się godzien, by Pan wszedł do jego domu. Wierzył, że Jezus swoim Boskim słowem może uzdrowić nawet nie będąc przy łóżku chorego.

Jesteśmy również potomkami pogan, którzy uwierzyli, dzięki posłudze Apostołów i ich następców. I dziś, w Roku Wiary, za ten skarb wiary, winniśmy wyrazić wdzięczność Bogu. Nasza wiara narażona jest dzisiaj na wiele niebezpieczeństw. Dlatego musimy słuchać św. Pawła, którą z mocą zaświadcza, że nie ma innej Ewangelii od tej, którą otrzymaliśmy za pośrednictwem Apostołów.

Pamiętając, że wiara jest łaską, musimy nieustannie błagać o taką mocną, pokorną wiarę, jak ta, którą miał setnik.