Dzisiejsza III Niedziela Adwentu rozbrzmiewa radością. Nosi ona łacińską nazwę „Gaudete”. Tym wezwaniem rozpoczynają się dzisiejsze teksty mszalne: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko! ” Wszyscy chyba znamy to uczucie radosnego oczekiwania na przybycie kogoś bliskiego, kochanego. Entuzjazm przygotowań, by godnie przyjąć oczekiwanego gościa, by sprawić mu radość, gdy przybędzie. To w tym kontekście padają pytania, które kilkakrotnie powtarzają się w dzisiejszej ewangelii: „co mamy czynić?” Jan Chrzciciel zapowiada bliskie już nadejście Mesjasza, wzywa do przygotowania dla Niego dróg. A ludzie, którzy oczekiwali z napięciem, pytali, co konkretnie mieli uczynić, by się nawrócić. Rekolekcje, które trwają w wielu parafiach, także w naszym sanktuarium, to czas stawiania podobnych pytań o nasze życie. Co czynić, by Pan przyszedł do mojego serca?  Oby w nas był duch takiego radosnego oczekiwania, które rozpala serca i pobudza do działania. Pan jest blisko!