Jako wierzący patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat wiary. Dzisiaj pielgrzymując duchowo do Nazaretu, gdzie zamieszkała Święta Rodzina, odkrywamy na nowo, dzięki wierze, wartość rodziny.

Pismo Święte wiele razy mówi o małżeństwie i rodzinie. Ukazuje małżeństwo, rodzinę, jako ustanowione przez Stwórcę. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, jako równych sobie w naturze, bo „nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam…” Autor natchniony ukazuje, że człowiek, stworzony jako mężczyzna i kobieta, został przez Boga powołany do małżeństwa: „dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. Tę prawdę potwierdza sam Pan Jezus, który ukazuje małżeństwo jako jedno i nierozerwalne, podnosi je do godności sakramentu. Wiele razy Pismo Święte, między innymi w dzisiejszych tekstach mszalnych, ukazuje więzi rodzinne, jako źródło szczęścia człowieka. I wreszcie wartość i wzór życia rodzinnego ukazuje przede wszystkim Święta Rodzina.

Jako ludzie wiary musimy więc stanowczo przeciwstawić się niszczeniu etosu rodziny. Tylko w rodzinach na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu nasze dzieci doświadczą miłości i nauczą się kochać. Tylko rodziny pełne miłości małżeńskiej, rodzicielskiej i dziecięcej pozwolą nam doświadczać dojrzałych, głębokich więzi międzyludzkich. Brońmy więc świętości rodziny! Brońmy świętości życia! Bo w ten sposób stajemy na straży naszego szczęścia – szczęścia, które dał nam Bóg.