Dla Żydów drzewo genealogiczne to swoisty dowód tożsamości, potwierdzenie przynależności do Narodu Wybranego.

W przypadku Jezusa jest to także świadectwo jego Wcielenia. Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął ludzką naturę, miał swoje miejsce w historii, określone długą listą przodków. Jezus Chrystus to nie jakiś mit ale postać historyczna.

I tu dochodzimy do kolejnej prawdy. Bóg realizuje swój zbawczy plan w historii. Każdy z nas ma swoje miejsce w Jego zamyśle. Życie każdego z nas to także jest kairos – czas zbawienia. Pan przychodzi także do nas, do naszej osobistej historii, by nas objąć swą zbawczą miłością.