Święty Pius V, pierwszy papież różańcowy i wielki orędownik nabożeństwa różańcowego, w obliczu niebezpieczeństwa ze strony Turków wezwał do modlitwy różańcowej w intencji ocalenia Rzymu i chrześcijaństwa. Turcy zostali pokonani w bitwie morskiej pod Lepanto. Pisałem o tym tutaj.

Papież Leon XIII poświęcił modlitwie różańcowej 11 encyklik. W pierwszej z nich ogłosił październik miesiącem różańcowym.

Święty Pius X pisał w swoim testamencie:  „Ze wszystkich modlitw różaniec jest najpiękniejszą i najbogatszą w łaski – tą, która najbardziej podoba się Najświętszej Pannie”.

Benedykt XV nazwał różaniec „słodką modlitwą […] odmawianą zarazem na głos i w sercu”. W liście prywatnym stwierdził, że „różaniec, jest najpiękniejszym kwiatem ludzkiej pobożności i najbardziej owocnym źródłem łask”. 

Papież Pius XII pisał w encyklice Ingruentium malorum: „Chociaż istnieje wiele rodzajów modlitwy, aby otrzymać tę pomoc, uważamy różaniec za najbardziej właściwą i najbardziej owocną, na co wyraźnie wskazuje jej pochodzenie – bardziej niebiańskie niż ludzkie. […] Nie wahamy się jeszcze raz publicznie potwierdzić, że pokładamy wielką ufność w świętym różańcu, jako środku na uzdrowienie zła, które trapi nasze czasy. Nie siłą, nie bronią, nie ludzką mocą, lecz przez Bożą pomoc uproszoną tą modlitwą Kościół, jak Dawid ze swoją procą, będzie mógł wyjść naprzeciw swojego od-wiecznego wroga”.

Święty Jan XXIII nazwał różaniec „Ewangelią ludu i ubogich”.

Wielkim miłośnikiem modlitwy różańcowej był święty Jan Paweł II. Poświęcę mu osobny wpis.

Benedykt XVI mówił: „Różaniec, jeśli jest odmawiany autentycznie, nie w sposób mechaniczny i powierzchowny, ale z całej głębi, przynosi pokój i pojednanie. Niesie uzdrawiającą moc najświętszego imienia Jezus wzywanego z wiarą i miłością w każdym Zdrowaś Mario. Różaniec, jeśli nie jest mechanicznym powtarzaniem tradycyjnych formuł, stanowi medytację biblijną, w której rozważamy kolejne wydarzenia z życia Pana Jezusa w towarzystwie Najświętszej Maryi Panny, zachowując je – tak jak ona – w naszych sercach”. 

Papież Franciszek pisał: „Różaniec jest modlitwą zawsze towarzyszącą memu życiu, jest też modlitwą ludzi prostych i świętych… jest modlitwą mojego serca”.

Od 1478 roku papieże ogłosili ponad 200 dokumentów poświęconych różańcowi.