Rozum ludzki nie jest w stanie przeniknąć Tajemnicy Boga. Jest na to za słaby. Jednak Bóg wychodzi na przeciw ludzkiej słabości, objawiając się jako Trójca Osób Boskich, połączonych więzią doskonałej miłości.

Bóg jest Miłością (1J 4, 16). To jest najważniejsza prawda całego Pisma Świętego. Z miłości Bóg stworzył świat. I nieustannie objawia swoją miłość człowiekowi. Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność – wołał Bóg do Mojżesza na górze Synaj.

Bóg kocha nas bezinteresownie. Obdarza nas miłością pomimo naszej niewierności i grzeszności. On nas kocha ze względu na nasz grzech. Szczytem tej miłości jest Jezus Chrystus, Wcielony Syn Boży, który swoją śmiercią na krzyżu dokonał dzieła Odkupienia. Ta prawda rozbrzmiewa w nocnej rozmowie Jezusa z Nikodemem: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

Tajemnica Trójcy Świętej to tajemnica nieskończonej Bożej miłości, która rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Dzięki Niemu mamy udział w życiu Trójcy Świętej. On uczynił nas dziećmi Boga i świadkami Jego zbawczej miłości.

Chrześcijanin to człowiek zanurzony w miłości Bożej i do miłości powołany.

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała –
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała (Św. Jan Paweł II).