Jezus Chrystus jest szczytem Bożego Objawienia. W Nim wypełniają się wszystkie zapowiedzi zbawcze. Starego Testamentu nie sposób zrozumieć bez Chrystusa.

On sam pragnie wypełnić wszystko, co o Nim jest napisane w Prawie i u Proroków, także te zapowiedzi, które mówią o Jego cierpieniu i śmierci. Mówiąc do uczniów o tym, że jeden z nich Go zdradzi, zaznacza wyraźnie: trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”.

Dobra Nowina o Jezusie jest prawdziwa, bo potwierdza ją autorytet Bożego Słowa. A przecież Bóg jest samą Prawdą. Zatem głosząc Chrystusa swoim życiem, służymy Prawdzie.

Dziękujmy Bogu za to, że dał nam poznać Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. I dziękujmy za tych, których On sam wybrał, by głosili Ewangelię. Pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, zwłaszcza teraz w Tygodniu Modlitw o Powołania, o katechetach, o rodzicach, dziadkach, o tych wszystkich, dzięki którym możemy wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawcę.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».