Przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza. Dziękujemy Panu Jezusowi za Jego miłość do Owczarni, dla której oddał życie, aby owce miały życie, i miały je w obfitości. Tą Owczarnią jest Kościół, do którego zostaliśmy włączeni przez chrzest święty.

Od tego momentu dokonuje się w naszym życiu to, co święty Piotr wyraził jednym zdaniem: Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych. Nawrócenie jednak to nie jednorazowy akt. To styl życia, właściwy uczniom Chrystusa:

Uczyniwszy na wieki wybór,
W każdej chwili wybierać muszę
(Jerzy Liebert, Jeździec).

Tylko On może zaspokoić najgłębsze pragnienia naszej duszy. On zna nas po imieniu. Tylko w Nim jest nasze zbawienie:

Ja jestem bramą owiec. (…) Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.

Nawrócenie to trudna umiejętność dokonywania dobrych wyborów. Trzeba pokory, by wobec mnogości propozycji, jakimi kusi świat, nie pogubić się, lecz podążać konsekwentnie za Chrystusem.

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim Pasterzem.