Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?

Co się wydarzyło pod Damaszkiem? Dokonało się tam, coś, co w konsekwencji sprawiło, że Ewangelia wyszła zdecydowanie poza granice świata żydowskiego. Najbardziej zagorzały prześladowca chrześcijan stał się Apostołem. Szaweł z Tarsu spotkał tam Jezusa i zrozumiał, że On żyje i cierpi w tych, których tak gorliwie zwalczał.

To tam pod Damaszkiem są źródła Pawłowej nauki o Kościele, jako Mistycznym Ciele Chrystusa. My wszyscy przez chrzest święty zostaliśmy włączeni w Chrystusa, który teraz żyje w nas, cierpi w nas, kiedy my sami znosimy cierpienia dla Niego i gromadzi nas w swoim Kościele. Jesteśmy Jego Ciałem. Wszyscy mamy udział w owocach Jego Paschy.

Dziękujemy dziś Chrystusowi za tę niezwykłą bliskość, za to że włączył nas w Siebie. I dziękujemy za niezwykły Pokarm, który nam dał, by jeszcze bardziej nas z sobą jednoczyć, za jego Ciało i Krew w Eucharystii. On sam uczy o Nim: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Tak wiele osób na świecie tęskni dzisiaj za tym niebiańskim Chlebem. Módlmy się, aby cały Kościół mógł bez przeszkód karmić się Ciałem Pańskim ze stołu Eucharystii.