Uświadamiamy sobie dzisiaj, że wiara jest łaską. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym – mówi do nas Jezus. A historia dworzanina etiopskiego ukazuje wiarę, jako owoc działania Ducha Świętego. To On postawił we właściwym miejscu i czasie diakona Filipa, by ten doprowadził do wiary owego człowieka.

Przeżywając radość Zmartwychwstania Pańskiego, podziękujmy za ten wielki dar wiary, dzięki któremu wyznajemy Jezusa jako naszego Pana i Zbawcę. I dziękujmy za nadzieję zmartwychwstania i życia wiecznego, która jest owocem spotkania z Jezusem.

Wiara otwiera nas na obecność żyjącego Pana. W szczególny sposób doświadczamy tej Obecności w Eucharystii. W niej Chrystus daje nam swoje Ciało za Pokarm. Eucharystia to znaczy dziękczynienie. Niech nasze uczestnictwo we Mszy Świętej zawsze będzie pełne radosnej wdzięczności Panu Jezusowi za to, że On żyje i jest z nami, karmiąc nas Chlebem z Nieba.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata