Święta Katarzyna Sieneńska, Patronka Europy, którą dziś czcimy w Liturgii, jest żywą ilustracją słów Chrystusa: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Pokorna, prosta, całkowicie zanurzona w Bogu, aż do mistycznego zjednoczenia z Nim. W wieku 28 lat otrzymała stygmaty, znak szczególnej więzi ze Zbawicielem. Choć była osobą niewykształconą i niepiśmienną, wpłynęła znacząco na losy Europy i Kościoła, pouczając biskupów, królów i papieży, walcząc niestrudzenie o pokój i jedność.

W mrokach czasów, w których żyła, Katarzyna jaśniała niezwykłym blaskiem. Również dzisiaj, jako Patronka Europy, przypomina o Bogu, który jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Wzywa do jedności, której źródłem jest wiara: Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Święta Katarzyna Sieneńska swoim życiem uczy, że pokora jest kluczem, którym otwieramy dla Boga drzwi naszych serc. Jej życie jest porywającym przykładem odpowiedzi na wezwanie Pana Jezusa:

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.