A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

Głosząc swoim życiem Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, stajemy się lampą, która płonie Jego światłem. Wielu jednak boi się tego blasku Prawdy, która ma moc całkowicie odmienić życie, wzywając do nawrócenia i pokuty.

Nie obawiajmy się sprzeciwu wobec Ewangelii. On jest wpisany w to dzieło. Pozwólmy Duchowi Świętemu zajaśnieć w nas światłem Prawdy.