Kościół bierze swój początek z Krzyża, ale dynamizmu nabiera dopiero w Dniu Pięćdziesiątnicy. To Duch Święty umacnia swoimi Darami Apostołów, którzy odtąd stają się świadkami Chrystusa aż po męczeńską śmierć.

Kościół istnieje dzięki Duchowi świętemu, który nas jednoczy i rozpala w nas ogień wiary, nadziei i miłości. On zawsze działa dla wspólnego dobra. 

Duch Święty usuwa w nas skutki grzechu i szatana. Grzech zawsze dzieli, jak tego dowodzi historia budowniczych wieży Babel. Chcieli być równi Bogu, ale pomieszane języki sprawiły, że się podzielili i rozeszli po ziemi. Duch Święty jednoczy na powrót podzieloną ludzkość, czego znakiem jest dar języków, dzięki któremu wszyscy zebrani w Jerozolimie słyszeli Apostołów przemawiających w ich własnych językach.

Kto zdobywa się na pokorne powierzenie się Duchowi Świętemu, jest posłuszny Jego natchnieniom, ten doświadcza – także dzisiaj – Jego potężnej mocy, która jednoczy i umacnia.