Święty Jan apostoł roztacza dziś przed nami wizję Nowego Jeruzalem, w którym nie będzie już cierpienia ani śmierci. Wszyscy jesteśmy powołani przez Chrystusa do tego nowego życia. Ono zaczyna się już tu na ziemi. Przez chrzest święty już staliśmy się jego uczestnikami.

Byśmy jednak tego życia nie utracili, Jezus daje nam nowe przykazanie. Jest to przykazanie miłości. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisze w Dziejach duszy: Zrozumiałam, że miłość zamyka w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i wszystkie miejsca. .. jednym słowem jest wieczna! Miłość jest więc powołaniem nas wszystkich.

Ale to nie wszystko. Miłość jest także fundamentem naszej chrześcijańskiej tożsamości. Po tym wszyscy poznają żeście uczniami Moimi – mówi Chrystus – jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Nie ma chrześcijaństwa bez miłości. Miłość jest najdoskonalszą i najskuteczniejszą formą świadczenia o naszym kochającym Ojcu.

Bądźmy więc świadkami tej Miłości, która pierwsza nas ukochała. A możemy to robić, jak pisze wspomniana Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, nie opuszczając żadnej okazji do ofiary, choćby najmniejszej, żadnego spojrzenia, żadnego słowa, wykorzystując najmniejsze sprawy, by je pełnić z miłością.