W IV Niedzielę Wielkanocną Chrystus, Zmartwychwstały Baranek, jawi nam się jako Dobry Pasterz. A my jesteśmy Jego Owczarnią – Kościołem. Dobry Pasterz prowadzi swą Owczarnię do pełni życia.

Wszyscy możemy mieć udział w życiu wiecznym. Chrystus stawia nam jednak warunki: Moje owce słuchają mego głosu […]. Idą one za Mną… Trzeba być posłusznym Pasterzowi i jego Ewangelii. Nie mamy prawa zmieniać Jego przykazań, bo one są drogowskazami na drodze zbawienia.

Dziś także pragniemy dziękować za tych, przez których posługę Chrystus staje się obecny na ołtarzach świata i daje nam swoje Ciało na pokarm. To przez kapłanów Zbawiciel urzeczywistnia swoją pasterską miłość. Chcemy także prosić za młodych ludzi, których Pan powołuje do swojej służby, by mieli odwagę wbrew światu pójść za Chrystusem.

Prośmy o to słowami dzisiejszej Kolekty: Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim Pasterzem. Amen.