Nad Morzem Tyberiadzkim Piotr doświadczył przebaczającej miłości Zbawiciela. W chwili próby zawiódł, trzykrotnie zaparł się Mistrza. Teraz zrozumiał, że trzykrotne pytanie zmartwychwstałego Chrystusa o miłość jest aktem przebaczenia.

Jezus zaufał Piotrowi, przebaczył mu i powierzył pieczę nad swym Kościołem.

Nam również Jezus przebacza zawsze, ilekroć przystępujemy do sakramentu pokuty. Jeśli tylko szczerze żałujemy naszych grzechów, doświadczamy daru Bożego Miłosierdzia.

Każda spowiedź jest dla nas kolejną szansą daną przez Chrystusa. On niezmiennie wierzy w naszą miłość. Niech to doświadczenie owocuje autentycznym nawróceniem i wiernością do końca.