Głównym motywem dzisiejszej uroczystości jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo Maryi i posłuszeństwo Jezusa.

Maryja otrzymawszy od Archanioła Gabriela wiadomość, że stanie się Matką Zbawiciela, posłusznie przyjmuje wolę Boga. Odpowiada aniołowi: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Przez posłuszeństwo Maryi Bóg stał się człowiekiem, Słowo stało się Ciałem.

Bóg uzależnił od posłuszeństwa Maryi realizację Swego planu zbawienia. Ale zbawienie dokonało się także przez posłuszeństwo Syna Bożego. Słowa Listu do Hebrajczyków Oto idę, abym spełniał wolę Twoją odnoszą się właśnie do posłuszeństwa Jezusa, który w Ogrójcu modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! 

Posłuszeństwo jest właściwością serca, które ufa. Uczmy się od Maryi bezgranicznego zaufania Bogu w każdej sytuacji. Pozwólmy Mu się poprowadzić, a doświadczymy i w naszym życiu wielkich dzieł Bożej miłości.