Apostoł Tomasz, ze swymi wątpliwościami, uosabia nas wszystkich, którzy ciągle potrzebujemy utwierdzenia w wierze. To do nas Chrystus mówi: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

Zmartwychwstały przychodzi dziś do każdego z nas, by wziąć na Siebie nasze wątpliwości i niepokoje. Przychodzi ze słowem zachęty: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków.

Niech nasza wiara umocniona przez Chrystusa rozkwita we wzajemnej miłości. Bo, jak pisał papież Benedykt XVI w Liście apostolskim na Rok Wiary Porta Fidei, dzięki wierze możemy rozpoznać w tych, którzy proszą o naszą miłość oblicze zmartwychwstałego Pana. […] A wiara, która pozwala nam rozpoznać Chrystusa jest tą samą Jego miłością, która pobudza, aby spieszyć Jemu z pomocą za każdym razem, kiedy czyni się naszym bliźnim na drodze życia.

Niedziela Miłosierdzia jest dla nas zachętą, byśmy poprzez świadectwo czynnej miłości stawali się, jak mówił kiedyś w Łagiewnikach Bł. Jan Paweł II, przedłużeniem Bożych dłoni.